Fritidspedagogers och rektorers definition av meningsfull fritid

DSpace Repository

Fritidspedagogers och rektorers definition av meningsfull fritid

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fritidspedagogers och rektorers definition av meningsfull fritid
Author Johansson, Heléne ; Tullgren, Alexander
Date 2016
Swedish abstract
Meningsfull fritid förekommer som begrepp i skollagen för att definiera fritidshemsverksamheternas arbete, men samtidigt är det något som vi inte tycker lyfts fram tillräckligt mycket ute i verksamheterna och i utbildningen. Syftet med denna studie har varit att uppmärksamma den meningsfulla fritiden på fritidshem ur ett vuxenperspektiv, med utgångspunkt i fritidspedagogers och rektorers synsätt på begreppet. Haglunds (2009) studie om fritid, Saar, Löfdahl och Hjalmarssons (2012) studie om fritidshemsverksamhet, samt Franzéns (2005) studie om ledarskap har använts som vetenskaplig grund för analysen. För att få svar på våra frågeställningar har vi genomfört semi-strukturerade intervjuer med fritidspedagoger och rektorer på tre olika skolor, i tre olika kommuner. Resultatet av vår analys visar att barnen osynliggörs när en meningsfull fritid ska planeras på fritidshemmen, det finns en enighet av vad en meningsfull fritid är på skolorna och att en tydlig rektor gör att fritidspedagogerna känner sig säkrare i sitt arbete.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject fritidshem
fritidspedagog
meningsfull fritid
rektor
Handle http://hdl.handle.net/2043/20677 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics