“Jag tror jag kan påverka mycket” Två matematiklärares åsikter om könsnormer och hur de kan fungera som medskapare av könsnormer i skolan

DSpace Repository

“Jag tror jag kan påverka mycket” Två matematiklärares åsikter om könsnormer och hur de kan fungera som medskapare av könsnormer i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title “Jag tror jag kan påverka mycket” Två matematiklärares åsikter om könsnormer och hur de kan fungera som medskapare av könsnormer i skolan
Author Turkalj, Robert
Date 2016
Swedish abstract
Detta examensarbete handlar om könsnormer i skolan. Jag har studerat könsnormer i skolan genom att ha gjort kvalitativa intervjuer med två matematiklärare från olika skolor om deras åsikter och upplevelser av könsnormer i skolan. Syftet är att studera hur grundskollärare i matematik kan fungera som medskapare av könsnormer i skolan. Min teoretiska utgångspunkt är att kön skapas i sociala och kulturella sammanhang. Resultatet visar hur de intervjuade lärarna arbetar med könsnormer genom att främst lyfta upp händelser, företeelser och könsnormer i klassrummet och diskutera dem med eleverna. Skolorna och lärarna i studien visar upp en mångfacetterad bild av hur könsnormer kommer till uttryck i skolan. Resultatet överensstämmer till stor del med vad forskning kommit fram till gällande t ex talutrymmet i klassrummet, heterosexualitet samt hur flickor och pojkar umgås på rasterna. Arbetet avslutas med förslag om vidare forskning inom området könsnormer.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject femininitet
genus
flickor
pojkar
könsnormer
maskulinitet
matematiklärare
Handle http://hdl.handle.net/2043/20684 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics