En kvalitativ studie som synliggör några tredjeklassares upplevelser av läxor - Läxpraktik ur ett likvärdighetsperspektiv

DSpace Repository

En kvalitativ studie som synliggör några tredjeklassares upplevelser av läxor - Läxpraktik ur ett likvärdighetsperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En kvalitativ studie som synliggör några tredjeklassares upplevelser av läxor - Läxpraktik ur ett likvärdighetsperspektiv
Author Runeson, Johanna
Date 2016
Swedish abstract
Det här en kvalitativ intervjustudie vars syfte är att ta reda på och synliggöra 13 tredjeklassares attityder gentemot läxor, samt reflektioner kring faktorer i vardagen som kan tänkas inverka i elevernas läxarbete. Det är många parter som uppmärksammar problematiken med läxor i skolan, så även forskare. Först och främst ville jag fördjupa mig i problematiken nationellt, men då mängden relevant, svensk forskning var ganska liten gjordes valet att analysera även internationell sådan. Fenomenet verkar bygga på ungefär samma problematik på olika ställen i världen. Bland flertalet av de studier som undersökt elevers egna reflektioner, så är majoriteten av dessa gjorda på barn äldre än tio år. Med denna studie kommer istället 13 elever i årskurs tre få framställa sin syn på läxpraktiken där kopplingar dras till förberedelser, återkoppling, reflektioner över deras fritid och tankar om hemmiljön samt föräldrainvolvering. Resultatet visar att en del elever inte ser läxorna som ett särskilt stort problem – snarare tvärtom - medan en annan del anser raka motsatsen. Det är tydligt att speciellt hemmiljö och föräldrainvolvering har en betydande inverkan för vilka attityder eleverna har gentemot hemläxor. Vidare är tanken att pedagoger i grundskolans tidigare år utifrån resultatet blir inspirerade att se över intentionerna med den läxpraktik de själva bedriver. Det finns trots allt goda läxor som bidrar till en likvärdig utbildning, och tanken bakom dessa bör lyftas fram.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject läxa
läxpraktik
likvärdig utbildning
grundskolans tidigare år
hemuppgift
lärandemiljö
homework
Handle http://hdl.handle.net/2043/20685 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics