Ett träd, en gren, ett skepp på väg ut på äventyr

DSpace Repository

Ett träd, en gren, ett skepp på väg ut på äventyr

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ett träd, en gren, ett skepp på väg ut på äventyr
Author Stanzl, Susanne
Date 2016
Swedish abstract
Det övergripande syftet med denna studie är att se hur barn utformar sin fria lek då de vistas i naturmiljön, samt vilka material/artefakter från naturen som används i leken. Studien kommer att använda en kvalitativ metod och deltagarna består av barngrupper med barn i åldern tre till fem år. Barngrupperna har observerats under sin fria lek i ”skogsdungen” på sin förskolegård då de leker med material från naturen. Resultat i denna studie var en lek som var fartfylld, högljudd, fysisk och aktiv, där olika former av kommunikation, statusar och artefakterna utmanade barnen kroppsligt. Det sociokulturella perspektivet användes för att analysera empirin, i vilket lärande tolkas genom barns möjlighet att ta in artefakter och med dessa verktyg utveckla sin förståelse för omvärlden och hur man i sin tur agerar i den. Slutsatser ur studien är att leken i naturen är lustfylld, spännande och inspirerande ur barns perspektiv. Sampel utformas efter lekens innehåll, och visar en makt ordning. Lekmiljön i naturen visar även pedagogs perspektiv och där finns det en del problematik att ta in så som säkerhet och risktänk.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject Fri lek
Förskolegård
Artefakter
Sociokulturellt perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/20703 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics