Mätningar av den marginala bennivån i bitewingröntgenbilder respektive panoramaröntgenbilder. Finns det någon skillnad?

DSpace Repository

Mätningar av den marginala bennivån i bitewingröntgenbilder respektive panoramaröntgenbilder. Finns det någon skillnad?

Details

Files for download
Icon
Abstract
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Mätningar av den marginala bennivån i bitewingröntgenbilder respektive panoramaröntgenbilder. Finns det någon skillnad?
Author Emretsson, Maria ; Ljung, Lisa
Date 2016
English abstract
Radiography is one of the methods used to evaluate periodontitis in dentistry. The previous research that has been done was mostly on analog radiographic technics. There is a lack of studies in digital radiography on measurements of the marginal bone level. The aim of this study was to evaluate inter- and intra observer agreement in measurements of the marginal bone level in digital bitewing- and panoramic radiographs. A total of 100 images in DICOM format, half of them bitewing radiographs and half of them panoramic radiographs were selected for this study. The marginal bone level was measured at four sites in each image, tooth 25 mesial and distal surface and 35 mesial and distal surface. The observers were eight students at the faculty of odontology in Malmö. To evaluate the intra observer agreement three of the observers reevaluated the radiographs three weeks later. The observer agreement statistically calculated with ICC and a 95% confidence showed a value of the mean in bitewing radiographs of 0,85 and in panoramic radiographs 0,66. In 96,5% of the sites the differences in the value of the mean was less than 1mm between the radiographic methods. The conclusion of the study was that digital panoramic radiography is comparable with digital bitewing radiography when measuring the marginal bone level at the sites included in the study. Panoramic radiography is a useful diagnostic complement to the clinical examination of marginal bone loss if the panoramic radiograph is of good quality
Swedish abstract
Parodontal sjukdom inom tandvården utvärderas med olika metoder där röntgenteknik är en av dessa. Forskningen har bedrivits framförallt med analog röntgenteknik. Däremot saknas det studier med digital röntgenteknik avseende marginal bennivå. Syftet med studien var att undersöka om det fanns observatörsskillnader vid mätning av marginal bennivå i bitewingröntgenbilder och panoramaröntgenbilder tagna med digital röntgenteknik. Ett specifikt mål var att undersöka om uppmätta marginala bennivåer vid specifika områden överensstämde mellan bitewingröntgenbilder och panoramaröntgenbilder. Totalt 100 bilder i DICOM format, hälften panoramaröntgenbilder och hälften bitewingröntgenbilder valdes ut för studien. Den marginala bennivån mättes vid fyra mätpunkter, tand 25 mesialt och distalt samt tand 35 mesialt och distalt. Åtta studenter vid Odontologiska fakulteten i Malmö valdes ut som observatörer. För att mäta intraobservatörsskillnader valdes tre av de ursprungliga 8 observatörerna ut till en andra observation. Överensstämmelsen mellan observatörer beräknat med ICC och ett 95% konfidensintervall var i medeltal i bitewingröntgenbilder 0,85 och i panoramaröntgenbilder 0,66. I 96,5 % av mätpunkterna var skillnaden i medelvärdet i uppmätta värden mindre än 1 mm mellan de båda röntgenmetoderna. Konklusionen var att digital panoramaröntgen var jämförbar med digitala bitewingröntgenbilder vid mätningar av den marginala bennivån vid de ytor som studien undersökt. Panoramaröntgen är ett bra komplement till klinisk undersökning vid diagnostik av marginal benförlust, förutsatt att panoramaröntgenbilden är av god kvalitet.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 24
Language swe (iso)
Subject digital x-ray
digital radiography
marginal bone level
bitewing radiographs
panorama radiographs
radiography
observer agreement
dental radiography
Handle http://hdl.handle.net/2043/20714 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics