Förord : Våld i Guds namn

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Förord : Våld i Guds namn
Author Liljefors Persson, Bodil ; Tidman, Nils-Åke
Editor Liljefors Persson, Bodil ; Tidman, Nils-Åke
Date 2016
Swedish abstract
Temat för Årsbok 2015 för Föreningen lärare i religionskunskap är Våld i Guds namn - Politisk aktivism inom världsreligionerna. År 2015 har varit ett år med terrorvåld i Europa samtidigt som en flyktingvåg sveper in över Europa. I mediarapporteringen har religiöst motiverat våld fått stort utrymme och ofta med kopplingar till islam. De flesta terrordåden sker i Mellanöstern. Men i denna årsbok är syftet också att bredda perspektiven till de andra världsreligionerna. Det påpekas ofta att religion inte spelar någon roll och att religion inte är orsaken till de olika konflikter vi ser i världen, men samtidigt så hävdar man då också att religion inte betyder något för människors tankar och handlingar. Självklart är det mer komplicerat. Religion kan ju också innehålla en allvarlig kritik av våld och förtryck. Det är mot bakgrund av detta som nio forskare och författare har skrivit artiklar på årets tema Våld i Guds namn och som tillsammans bidrar till en stor bredd och många perspektiv på årets tema om politiskt våld inom världsreligionerna.
Publisher Föreningen lärare i religionskunskap, FLR
Host/Issue Våld i Guds namn : politisk aktivism inom världsreligionerna
Series/Issue Årsbok / Föreningen Lärare i religionskunskap;47
ISSN 0348-8918
Pages 3-8
Language swe (iso)
Subject våld i Guds namn, politisk aktivism, världsreligioner, judendom, kristendom, islam, hinduism, hindunationalism, IS, jihadism, Nordirland, Nazityskland, Syrien, "Islamiska staten", Israel
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/20722 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/... (Search for reseller)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics