Mediepubliken och stora datamängder

DSpace Repository

Mediepubliken och stora datamängder

Details

Files for download Overview of item record
Publication BookChapter
Title Mediepubliken och stora datamängder
Author Appelgren, Ester ; Leckner, Sara
Date 2016
English abstract
The media industry's revenue models depend on audience data. Traditionally, this type of data have consisted of measurements from audience panels, audience range, and sales figures. But today these models are also being built around rich behavioral data collected in real-time in digital channels. One challenge for such models is the individual's willingness to share personal data. This chapter discusses the implications for the media industry in light of research on privacy in the collection, processing, interoperability of databases and dissemination of information extracted from behavioral data.
Swedish abstract
Medieindustrins intäktsmodeller är beroende av publikdata. Traditionellt har denna typ av data bestått av mätningar på paneler, räckvidd, samt försäljningssiffror, men idag börjar modellerna också byggas kring rik beteendedata insamlad i realtid i digitala kanaler. En utmaning för sådana modeller är individernas vilja att dela med sig av personlig data. Detta kapitel diskuterar konsekvenser för medieindustrin i ljuset av forskning kring personlig integritet vid insamling, bearbetning, samkörning av databaser och spridning av information utvunnen ur beteendedata.
Link http://www.regeringen.se/contentassets/a54e03720c7... (external link to publication)
Publisher Kulturdepartementet
Wolters Kluwer
Host/Issue Människorna, medierna & marknaden : Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring : forskningsantologi
Series/Issue SOU;2016:30
ISSN 0375-250X
ISBN 978-91-38-24433-3
Pages 165-188
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/20728 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-38-24433-3 (Search for reseller)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics