PRESENCE OF THE PROBIOTIC BACTERIUM LACTOBACILLUS REUTERI IN THE ORAL CAVITY

DSpace Repository

PRESENCE OF THE PROBIOTIC BACTERIUM LACTOBACILLUS REUTERI IN THE ORAL CAVITY

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title PRESENCE OF THE PROBIOTIC BACTERIUM LACTOBACILLUS REUTERI IN THE ORAL CAVITY
Author Braathen, Gabriella ; Ingildsen, Viktor
Date 2016
English abstract
Introduction. Probiotic bacteria are acknowledged as treatment for intestinal diseases and probiotics are increasing on the market. To properly evaluate the effects in the oral cavity it is of interest to investigate if these bacteria, along with increased availability, are becoming a natural part of the oral microflora. Aim. The aim of this study was to investigate and compare the presence of the probiotic bacteria Lactobacillus reuteri in saliva collected from two different populations using conventional PCR method. The aim was also to determine a detection level for the method used and confirm the methods ability to differentiate between L. reuteri and other lactobacillus spp. Material and Method. Saliva samples were collected from two different populations from Sweden and Denmark. Samples were tested for the presence of L. reuteri using PCR-technique with primer specific to L. reuteri. Results. L. reuteri was detected in 27 % of the saliva samples of both populations. The detection level was set to 103 CFU/mL saliva and the method was able to differentiate between L. reuteri and other lactobacillus spp. Conclusion. The method used was specific for detection of L. reuteri with a detection level of 103 CFU/mL saliva. Results indicate that L. reuteri is able to colonize the oral cavity in some individuals. The two populations showed no difference in prevalence. This might indicate that an assumed increased availability of L. reuteri in consumer probiotic products over time has not increased the prevalence, or that individuals differ in their ability to be colonized.
Swedish abstract
Introduktion. Probiotiska bakterier är erkända som behandling av sjukdomar i tarmen och probiotiska produkter ökar på marknaden. För att kunna utvärdera effekterna i munhålan är det av intresse att undersöka om dessa bakterier, tillsammans med ökad tillgänglighet, utvecklas till en del av den naturliga orala mikrofloran. Syfte. Syftet med studien var att med konventionell PCR-teknik undersöka och jämföra förekomsten av den probiotiska bakterien Lactobacillus reuteri i saliv insamlat från två olika populationer. Syftet var också att fastställa en detektionsnivå för den använda metoden och att bekräfta metodens förmåga att differentiera mellan L. reuteri och andra arter av lactobaciller. Material och Metod. Salivprover samlades in från två olika populationer från Sverige och Danmark. Proverna undersöktes för förekomst av L. reuteri genom PCR-teknik med primer specifik för L. reuteri. Resultat. L. reuteri detekterades i 27 % av salivproverna från båda populationer. Detektionsnivån fastställdes till 103 CFU/mL saliv och metoden hade förmåga att differentiera mellan L. reuteri och andra arter av lactobaciller. Konklusion. Metoden var specifik för detektion av L. reuteri med en detektionsnivå på 103 CFU/mL saliv. Resultaten indikerar att L. reuteri kan kolonisera munhålan hos vissa individer. De två populationerna visade ingen skillnad i prevalens. Detta kan indikera att en förmodad ökad tillgänglighet av produkter innehållande L. reuteri inte har ökat prevalensen över tid, eller att individer skiljer sig i förmågan att koloniseras.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 27
Language eng (iso)
Subject Lactobacillus reuteri, PCR
Handle http://hdl.handle.net/2043/20734 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics