Lokala och globala utmaningar i en nordisk kontext : utveckling av studentcentrerad didaktik i SPICA-nätverket

DSpace Repository

Lokala och globala utmaningar i en nordisk kontext : utveckling av studentcentrerad didaktik i SPICA-nätverket

Details

Files for download Overview of item record
Publication Conference Poster
Title Lokala och globala utmaningar i en nordisk kontext : utveckling av studentcentrerad didaktik i SPICA-nätverket
Author Sonesson, Kerstin ; Rehn, Agneta ; Fleischer, Ane ; Lohmann, Britta ; Aamaas, Åsmund ; Kråkenes, Roar ; Sjelbred Nodeland, Tuva ; Mikkelsen, Mikkjal ; Finnbogason, Gunnar ; Jonisdottir, Halla ; Norddahl, Kristin ; Jensen, Ingelise ; Kjaer Lauridsen, Paul ; Jokikokko, Katri ; Pesonen, Jaana
Date 2016
Swedish abstract
Globala utmaningar i en nordisk kontext – utveckling av studentcentrerad didaktik i SPICA-nätverket Grundpelare i SPICA-nätverket är didaktiskt utvecklingsarbete och genomförande av en kurs (5 ECTS) för lärarstudenter från de nordiska länderna. Kursens innehåll fokuserar på nordiska lösningar på lokala, regionala och globala intressekonflikter och utmaningar. Kursens målsättning är att utveckla och stärka lärarstudenternas didaktiska kompetens i professionellt arbete med handlingskompetens och aktivt medborgarskap i skolan, utifrån lokala utmaningar och i samverkan med det omgivande samhället. Kursen planeras utifrån studentcentrerat arbetssätt och består av tre delar: * En virtuell del med flipped classroom och studentledda seminarier på nätet, * En intensiv kursvecka med placed-based och challenge-based eduction i ett av länderna, samt * Efterarbete i form av en individuell reflekterande text. I mars 2016 träffas drygt 20 studenter och 10 lärarutbildare på Island. Inför kursstart i februari spelar nätverkets lärare in korta filmer som behandlar för kursen relevanta begrepp och arbetssätt, samt kopplar till utmaningar och möjligheter i en isländsk kontext. Filmerna som ger såväl teoretiska som tematiska perspektiv ses av kursdeltagarna och diskuteras i grupper om 4-5 studenter från lika många lärosäten. I de nätbaserade diskussionerna arbetar studentgrupperna sig fram till en utmaning som de vill arbeta med under intensivveckan. Temat för gruppens arbete, den utmaningen gruppen väljer, ska vara kopplad till kursens målsättning och ska sättas i förhållande till skolans undervisning. På postern presenteras och diskuteras utfallet av det didaktiska utvecklingsarbetet och SPICA-kursen 2016. SPICA-nätverket finansieras av Nordiska ministerrådet koordineras av Åsmund Aamaas, Högskolan i Söröst-Norge, asmund.aamaas@hit.no
Conference
Ämnesdidaktiska broar, Nationell ämnesdidaktisk konferens (19-21 april 2016 : Malmö, Sweden)
Publisher SPICA
Pages 1
Language swe (iso)
Subject nordiskt nätverk
lärarutbildning
lokala utmaningar
globala utmaningar
studentcentrerad didaktik
flippat klassrum
platsbaserat lärande
utamningsbaserat lärande
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/20744 Permalink to this page
Link www.mah.se/ls/amnesdidaktiskabroar2016... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics