"Kärt barn har många namn" - En studie om förskollärares uppfattningar och språkbruk kring inkludering "A beloved child has many names" - A study about preschool teachers views and language use concerning inclusion

DSpace Repository

"Kärt barn har många namn" - En studie om förskollärares uppfattningar och språkbruk kring inkludering "A beloved child has many names" - A study about preschool teachers views and language use concerning inclusion

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Kärt barn har många namn" - En studie om förskollärares uppfattningar och språkbruk kring inkludering "A beloved child has many names" - A study about preschool teachers views and language use concerning inclusion
Author Marriott, Therese
Date 2016
Swedish abstract
Denna studies syfte inriktar sig på förskollärares uppfattningar och språkbruk om begreppet inkludering. Fokus ligger även på deras resonemang om inkludering enbart kommer med möjligheter eller om det även finns hinder. Intresset för att utföra denna studie låg i att jag kunde urskilja en viss vaghet gällande inkludering och vad det faktiskt innebär för några förskollärare. Metoden som användes var kvalitativa fokus- och djupintervjuer med verksamma förskollärare. Tre sätt att tala om inkludering identifierades och dessa var ”avgränsning”, ”delaktighet” och ”vaghet”. Diskursanalys användes som ett verktyg för att analysera materialet. Resultatet visade att det inte riktigt är möjligt för förskollärare att ”köpa” styrdokument och policytexter rakt av. Det behövs både relevant fortbildning och utbildning samt att dessa dokument alltid måste bearbetas, tolkas och utsättas för kritisk granskning och reflektion i arbetslaget. Även ett missnöje kring resurser inom deras verksamhet fanns, men de försökte finna egna lösningar.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 31
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/20748 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics