Hygiene Routines in the Students Clinic - Compliance, Attitude and the Student's View on Knowledge at Malmö University of Dentistry.

DSpace Repository

Hygiene Routines in the Students Clinic - Compliance, Attitude and the Student's View on Knowledge at Malmö University of Dentistry.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Hygiene Routines in the Students Clinic - Compliance, Attitude and the Student's View on Knowledge at Malmö University of Dentistry.
Author Nord, Johan ; Lindskog, Stefan
Date 2016
English abstract
ABSTRACT Introduction: Hospital-acquired infections are a burden to society with an annual cost of millions of SEK. The use of antibiotics and the development of antibiotic resistance are on the increase. The most efficient way to counteract development of antibiotic resistance and hospital-acquired infections is to be immaculate with the basic hygiene routines and to disinfect the hand before and after every patient encounter. Aim: Evaluate student compliance, view on knowledge and attitude regarding basic hygiene routines set by the National Board of Sweden at Malmö University of Dentistry. Materials and methods: In this study, a point prevalence measurement has been carried out at the student’s clinic at Malmö University of Dentistry. Furthermore, knowledge and attitude towards the routines have been evaluated with a web-based survey sent out to students at the faculty. Results: Results of this study show that the students follow the National guidelines well, except for the use of apron and the disinfection of their hands during treatment sessions. In contrast to the aprons, the students consider themselves correctly following the routines of disinfection and also have knowledge about how it should be carried out and when. Analysis of the point prevalence measurement shows that 60-80 % of the students fail to follow the routines of hand disinfection. Conclusion: The students lack in compliance regarding to hand disinfection and the use of apron. They see their classmates violate the guidelines but do not inform them of the violation. The students overestimate their own compliance compared to what have been observed.
Swedish abstract
SAMMANFATTNING Inledning: Vårdrelaterade infektioner har under den senaste tiden fått stor uppmärksamhet inom vård och omsorg. Dessa infektioner kostar samhället miljontals kronor varje år och dessutom ökar användningen av antibiotika tillsammans med utvecklingen av antibiotikaresistens. Det bästa sättet att motverka resistensutveckling och vårdrelaterade infektioner är att vara noga med basala hygienrutiner och handdesinficering. Syfte: Undersöka följsamhet, attityd och studenternas syn på deras egen kunskap för hygienrutinerna vid Tandvårdshögskolan i Malmö. Material och Metod: Vi har undersökt, genom punktprevalensmätning, hur tandläkarstudenterna vid Tandvårdshögskolan i Malmö följer de riktlinjer som Socialstyrelsen har utformat vid patientnära arbete. Synen på kunskap och attityd har utvärderats genom en webbaserad enkät som skickats ut till samtliga studenter som går i kurs 3 till och med kurs 10. Resultat: Tandläkarstudenterna följer riktlinjerna som Socialstyrelsen utformat väl på alla punkter utom handdesinficering och användandet av plastförkläde. Genom webbenkäten kan man se att studenterna medvetet struntar i att använda plastförkläde p.g.a. att det blir för varmt. Studenterna anser sig ha god kunskap och anser sig följa rutinerna för handdesinficering fullt ut men observerad följsamhet säger det motsatta. 60-80% av studenterna struntar i eller glömmer handdesinfektion under patientbehandling. Konklusion: Studenterna brister i följsamhet för handdesinfektion och användning av plastförkläde. Studenterna ser kurskamrater bryta mot hygienrutiner men säger inte till. Studenterna övervärderar sin egen följsamhet jämfört med vad som observerats.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 31
Language swe (iso)
Subject Hygiene
Contamination
infections
Prevalence
Healthcare
VRI
PPM
Handle http://hdl.handle.net/2043/20751 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics