The prevalence of early childhood caries among children between 2-4 years old in Kirikkale, Turkey

DSpace Repository

The prevalence of early childhood caries among children between 2-4 years old in Kirikkale, Turkey

Details

Files for download
Icon
Master degree, essay ...
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title The prevalence of early childhood caries among children between 2-4 years old in Kirikkale, Turkey
Author Jaff Mohammad, Lina ; Bala, Shqipe ; Dulgergil, Turksel ; Carlsson, Peter
Date 2016
English abstract
ABSTRACT Objectives: The aim of the study was to determine the early childhood caries (ECC) prevalence among 2-4 years old children in selected areas of Kirikkale, Turkey. The study aims to find the association between ECC among children and the Streptococcus mutans (S.mutans) level in their mothers. The study should also determine possible associations between risk factors and children’s dental caries, and the association between risk factors and children’s S.mutans level. Methods: This is a pilot study consisting of a clinical examination and a questionnaire, designed to collect necessary data. The study population of 60 children, aged 2-4 years old, whom have been clinically examined to determine the ECC prevalence. The mothers’ S.mutans levels have been compared with the ECC prevalence among the children. Results: The ECC prevalence was 45% and mean number of primary decayed- filled teeth (dft) 2.1. The study could not show any correlation between S.mutans levels among mothers and ECC prevalence among children. However, the study showed a significant association between children’s age and dft. Furthermore, the study could not find any association between the different risk factors and dft, or children’s S.mutans levels. Conclusion: The current study suggests that ECC prevalence is relatively high (45%) among preschool children in selected areas of Kirikkale, Turkey. However, the study could not find any significant relationships between S.mutans levels among mothers’ and children’s ECC prevalence. In consistency with earlier studies in the field, results also suggest that the presence of S. mutans among preschool children is strongly connected to ECC.
Swedish abstract
ABSTRAKT Mål: Syftet med denna studie var att bestämma kariesprevalensen (ECC) hos 2-4 åriga barn i utvalda områden i Kirikkale, Turkiet, och undersöka associationen till moderns S.mutansnivå. Det undersöktes möjliga samband mellan barnens S. mutans nivå och förekomst av ECC. Utöver det valdes även att undersöka sambandet mellan riskfaktorer och barnens kariesprevalens samt samband mellan riskfaktorer och barnens S. mutansnivå. Metoder: En pilotstudie bestående av kliniska undersökningar och frågeformulär utformades för insamling och bearbetning av information. Studiepopulationen bestod av 60 barn mellan 2-4 år. De blev kliniskt undersökta för att bestämma ECC prevalensen. Mammors S. mutansnivåer jämfördes med barnens ECC prevalens. Resultat: ECC prevalensen var 45% och medelvärdet av karierade fyllda primära tänder (dft) var 2.1. Studien kunde inte visa något signifikant samband mellan S. mutansnivån hos mödrar och ECC förekomsten bland barn. Däremot visade studien en signifikant relation mellan barnens ålder och dft. Studien visade inga samband mellan riskfaktorer och dft och ej heller någon association mellan riskfaktorer och barnets S.mutansnivå. Slutsats: Studien visar att ECC prevalensen är relativt hög (45 %) bland förskolebarn inom de utvalda områdena av Kirikkale, Turkiet. Studien har inte kunnat finna något signifikant samband mellan S. mutansnivå bland mödrar och barnens ECC prevalens. I samstämmighet med andra tidigare studier, visade det också att förekomsten av S. mutans bland förskolebarn är starkt knuten till ECC.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 1-25
Language eng (iso)
Subject ECC
Early childhood caries
Treatment of ECC
Risk factors
Prevalence
Turkey
Kirikkale
Pilot study
S.mutans
Transmission of S.mutans
Handle http://hdl.handle.net/2043/20759 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics