“Det måste vara från den tiden då det fortfarande snöade på vintern” - Historiemedvetande via skönlitteratur

DSpace Repository

“Det måste vara från den tiden då det fortfarande snöade på vintern” - Historiemedvetande via skönlitteratur

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title “Det måste vara från den tiden då det fortfarande snöade på vintern” - Historiemedvetande via skönlitteratur
Author Palmgren, Nina ; Pålsson, Linn
Date 2016
Swedish abstract
I det här examensarbetet analyseras två skönlitterära barnböcker med syftet att undersöka hur skönlitteratur kan skapa förutsättningar för att utveckla ett historiemedvetande hos elever på mellanstadiet. Frågeställningarna är snarlika syftet och ämnar finna svar på vilka förutsättningar de två utvalda böckerna har att utveckla historiemedvetande, samt hur böckerna kan användas i en undervisningskontext för att uppnå detsamma. De två böcker som analyseras är den historiska romanen Sorkspolingen och science fiction-romanen Uttagningen. Böckerna analyseras med hjälp av Carina Renanders (2007) analysmodell Inomvetenskaplig och utomvetenskaplig historieskrivning. Modellen beskriver hur litterära grepp i olika kombinationer kan leda till att mottagarens historiemedvetande utvecklas. Resultatet av textanalyserna visar att böckerna har potential att utveckla historiemedvetandet hos läsaren, samt vilka litterära grepp i böckerna som kan bidra till detta. Då Sorkspolingen delvis saknar framtidskoppling och Uttagningen behöver kompletteras med en tydligare dåtidsanknytning, har undervisningsförslag med koppling till läroplanen Lgr11 getts, som visar hur tidsperspektiven kan förstärkas och kompenseras. Resultatet bekräftar också teorier om historiska romaner i undervisningen, men visar även att en skönlitterär framtidsskildring kan ha lika goda förutsättningar att utveckla historiemedvetande. Genren science fiction är tidigare outforskad i sammanhanget att utveckla historiemedvetande, men vårt resultat visar att även denna genre kan användas inom historieämnet. Vi tror att den kan flytta historieundervisningens fokus från att endast gälla dåtid och nutid, till att även inkludera och förstärka framtidsperspektivet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject Historiemedvetande
historieundervisning
historisk roman
science fiction
skönlitteratur
Handle http://hdl.handle.net/2043/20767 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics