The effect of preoperative brushing with chlorhexidine gel on bacterial contamination of bone transplant A clinical laboratory study

DSpace Repository

The effect of preoperative brushing with chlorhexidine gel on bacterial contamination of bone transplant A clinical laboratory study

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title The effect of preoperative brushing with chlorhexidine gel on bacterial contamination of bone transplant A clinical laboratory study
Author Qasemi, Adel ; Zayny, Radhi
Date 2016
English abstract
Introduction: Missing teeth can be replaced by dental implants. To achieve good results using dental implants, it is important that there is sufficient bone volume. In cases with bone defects, simultaneous augmentation technique becomes an alternative for bone augmentation. To minimize the contamination with oral bacteria during the bone collection, preoperative rinsing with chlorhexidine is today commonly used as a step in the treatment. The aim of this study is to examine the additional effect of preoperative brushing with chlorhexidine gel on avoiding bacterial contamination during the installation of dental implants. Method: 30 patients participated in a randomized, double blinded study. 15 patients were included in the control group and 15 patients underwent an additional step in the treatment with a preoperative brushing with chlorhexidine gel. Bone samples and paperpoint samples were collected and analyzed in a laboratory and a statistic analysis was performed to compare the number of bacterial colonies in samples from the two groups (CFU/ml) present and the degree of contamination. Results: The mean bacterial count in bone samples from all patients in the control group was calculated at 8 126 CFU/ml and 2 946 CFU/ml in the test group. CFU/ml was different between the groups (P = 0.357) but the difference was not significant (P <0.05). Conclusion: Brushing with chlorhexidine gel preoperatively showed no significant effects in the bacterial contamination of bone chips. No recommendation for adding this additional step in the standard treatment with dental implants can therefore be made today.
Swedish abstract
Introduktion: Förlust av tänder är idag vanligt förekommande och kan behandlas med hjälp av dentala implantat. För att installation av implantat ska vara möjlig, krävs tillräcklig benvolym där implantat ska installeras. När det föreligger bendefekter i anslutning till det lokala området för implantatinstallationen utgör simultaneous augmentation technique eller enstegsteknik ett behandlingsalternativ för bentransplantat. För att minimera kontamination med orala bakterier av det uppsamlade benet under beninsamlingsmetoder, används idag preoperativ sköljning med klorhexidin som ett steg i behandlingen. Syftet med denna studie är att undersöka möjligheten till ytterligare minimering av bakteriell kontamination vid implantatinstallation, med hjälp borstning av munhålan med klorhexidingel. Metod: 30 patienter deltog i en dubbelblindad, randomiserad studie där 15 patienter utgjorde en kontrollgrupp och 15 andra patienter fick genomgå den införda preoperativa tilläggsåtgärden. Ben- och paperpoint prov togs från samtliga patienter för bakteriell odling. Antalet kontaminerande bakterier uttrycktes som kolonibildande enheter (CFU/ml). En statistisk analys gjordes för att beräkna bakterieantal och kontaminationsgraden i respektive prov. Resultat: Medelvärdet för antal bakterier i benproven från samtliga patienter i kontrollgruppen beräknades till 8 126 CFU/ml respektive 2 946 CFU/ml i testgruppen dock var skillnaden inte signifikant (P = 0,357). Konklusion: Resultatet i denna studie visar ingen statistisk signifikant skillnad mellan patienter som erhållit den preoperativa profylaktiska tilläggsåtgärden, borstning med klorhexidingel, och patienter som inte erhållit detta hygiensupplement. Dessutom kunde ingen slutsats dras gällande effekten av denna tilläggsmetod på virulenta bakteriearterna P. gingivalis, P. Intermedia och A. actinomycetemcomitans. Ett större patientunderlag krävs i framtida randomiserade kontrollerade studier för att utvärdera denna metods effekt.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 24
Language swe (iso)
Subject Bacterial contamination
Dental implant
Bone transplant
Chlorhexidine
Handle http://hdl.handle.net/2043/20769 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics