To create a learning situation for every learning style that occurs in the classroom.

DSpace Repository

To create a learning situation for every learning style that occurs in the classroom.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title To create a learning situation for every learning style that occurs in the classroom.
Author Nilsson, Lina ; Vang, Pamela
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med denna empiriska undersökning har varit att undersöka hur pedagoger varierar sin undervisning utifrån varje enskild individs behov och förutsättningar. Dessa enskilda individers behov och förutsättningar har vi i denna empiriska undersökning kopplat till de fyra inlärningsstilarna som Boström & Wallenberg (1997) använder. Matematikämnet är ett skolämne som vi anser har stor potential till att kunna varieras så att den inkluderar samtliga inlärningsstilar. Dock har vi insett att problematiken ligger i att matematiken sällan sker i praktisk form, utan mestadels sker den i visuell och auditiv form. Därav ville vi undersöka hur matematiken kan varieras för att även ske i praktisk form. Den empiriska undersökningen skedde genom att vi kombinerade den kvalitativa metoden med den kvantitativa metoden, då vi ansåg att delar av de olika metoderna kunde komplettera varandra så att validiteten i denna empiri skulle förbli hög. Vi valde att endast göra undersökningen i årskurs 6 eftersom att vi ville att samtliga elever och pedagoger skulle ha samma förutsättningar inför intervjutillfällena. Eftersom vi delade ut enkäter till samtliga elever ville vi att eleverna skulle vara jämnåriga, då det gav oss större möjlighet för att jämföra resultatet av den empiriska undersökningen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 53
Language swe (iso)
Subject inlärningsstilar
lärstilsmodell
årskurs sex
varierad undervisning
matematik
mellanstadiet
Handle http://hdl.handle.net/2043/20772 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics