Från det lokala till det globala – kulturer och kulturmöten utifrån det historiska Uppåkra

DSpace Repository

Från det lokala till det globala – kulturer och kulturmöten utifrån det historiska Uppåkra

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Från det lokala till det globala – kulturer och kulturmöten utifrån det historiska Uppåkra
Author Schersten, Linus ; Kihlberg, Henrik
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med detta utvecklingsarbete har varit att skapa en pedagogisk planering, riktad mot årskurserna 1-3, med utgångspunkt i det stoff som det historiska Uppåkra erbjuder. Arbetet har initierats på uppdrag av Uppåkra Arkeologiska Center (UAC), och planeringen är tänkt att kunna erbjudas av UAC till de skolklasser som intresserar sig för Uppåkra, och som vill arbeta vidare med området i klassrummet. I samtal med våra kontaktpersoner på UAC valde vi att rikta in oss på de arabiska silvermynt som arkeologerna funnit i samband med utgrävningarna vid Uppåkra. Vi kände att denna nisch gav oss bra möjligheter för att inkorporera och arbeta med de pedagogiska inriktningar Viktigt för oss var att inkludera den interkulturella pedagogiken i planeringen, samt att utnyttja den geografiskt lokala historien för att nå ut till den mer globala historien. Vår strävan var att via planeringen kunna främja ett adekvat och aktuellt historiemedvetande, genom att via interkulturell pedagogik peka på historiska kulturmöten och tidiga former av globalisering. Efter att ha utformat en pedagogisk planering kring den centrala inriktningen – arabiska silvermynt – insåg vi snabbt att resultatet behövde kompletteras med ytterligare lektionspass. Således valde vi att expandera den pedagogiska planeringen, för att inkludera en två relaterade och grundläggande aspekter. Därmed tillkom två lektionspass, som behandlar hur arkeologi fungerar och vad det har för betydelse för historien, samt en övergripande introduktion av det historiska Uppåkra.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Historiemedvetande
Interkulturalitet
Interkulturell pedagogik
Uppåkra
Handle http://hdl.handle.net/2043/20776 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics