En bild säger mer än tusen ord: En kvalitativ studie om en förskolans dokumentationspraktik i ett granskningssamhälle

DSpace Repository

En bild säger mer än tusen ord: En kvalitativ studie om en förskolans dokumentationspraktik i ett granskningssamhälle

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En bild säger mer än tusen ord: En kvalitativ studie om en förskolans dokumentationspraktik i ett granskningssamhälle
Author Bubicic, Tomas ; Piros, Petra
Date 2016
Swedish abstract
I dagens förskola utförs dokumentation dagligen och är enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 98/2010) en viktig praktik då den bör användas för utvärdering av såväl förskolans verksamhet som barns utveckling och lärande. Om hur dokumentation ska gå till finns det mycket att läsa, men vi intresserar oss för vad som påverkar själva dokumentationspraktiken. Inom ramen för denna studie vill vi undersöka dokumentationspraktiken på en förskola, alltså när det dokumenteras, vad som dokumenteras, hur det dokumenteras samt varför dokumentationen sker på ett specifikt sätt. Undersökningen som utförts i denna kvalitativa studie har, genom observationer och intervjuer haft syftet att ta reda på vilka föreställningar och värden som ligger bakom dokumentationen och varför dessa anses viktiga. Hur påverkar granskningssamhället förutsättningarna för dokumentation i förskolan? Vi intresserar oss också för vad som inte fastnar på kameralinsen, då även det kan säga något om vad som anses värdefullt nog att dokumentera. Vi frågar oss också huruvida granskningssamhället vi lever i, som beskrivs av Ahlbäck Öberg (2010) och Power (1999), påverkar förskolans verksamhet kring dokumentation och de pedagoger som utför den. Undersökningen visar hur krav och press på pedagoger leder till ett granskningsbart beteende där pedagoger utför dokumentation som "utifrån och uppifrån" kan uppfattas som "bra", exempelvis glada barn och fina samspel. Dessa förutsättningar kan påverka pedagogerna i sina föreställningar, värden och aktiva val kring dokumentation.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject dokum
förskola
förutsättningar
granskningssamhälle
pedagoger
värden
Handle http://hdl.handle.net/2043/20777 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics