Det står väl i läroplanen - en kvalitativ studie om förskollärarens förhållningssätt under måltidssituationen i förskolan

DSpace Repository

Det står väl i läroplanen - en kvalitativ studie om förskollärarens förhållningssätt under måltidssituationen i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det står väl i läroplanen - en kvalitativ studie om förskollärarens förhållningssätt under måltidssituationen i förskolan
Author Lagesson, Johan ; Malmgren, Victoria
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med denna studie grundar sig i ett intresse för fenomenet pedagogisk måltid i förskolan och syftar till att med studien undersöka hur förskollärares förhållningssätt under måltiden påverkar dess utformning. Forskarna vill med studien undersöka komplexiteten kring utformningen av den pedagogiska måltiden i syfte att uppmärksamma måltidens pedagogiska potential för verksamhetens utveckling. Resultatet av videoobservationerna analyseras utifrån studiens tidigare forskning samt utifrån ett postmodernistiskt och utvecklingspedagogiskt perspektiv. Utifrån studiens syfte och frågeställning valde forskarna att med en kvalitativ metod utföra videoobservationer av den pedagogiska måltiden på två förskolor i Malmö, med en förskollärare i respektive situation, för att synliggöra och analysera deras pedagogiska förhållningssätt. Utifrån studiens teoretiska referensram resulterade analysen av videoobservationerna två skilda pedagogiska förhållningssätt som i sin tur återspeglas i måltidssituationens utformning. Utifrån studiens analys har forskarna kunnat synliggöra sambandet mellan förskollärarnas förhållningssätt och måltidssituationens utformning. Studien syftar till att uppmärksamma betydelsen av medvetenheten kring den pedagogiska rollen i förskolan genom ett kritiskt förhållningssätt för att främja individuell, barns och verksamhetens utveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Subject pedagogiska måltider
postmodernism
utvecklingspedagogik
interaktion
pedagogiskt förhållningssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/20780 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics