Hur kan matematiksvårigheter hanteras? En fallstudie i ett specialpedagogiskt kontext.

DSpace Repository

Hur kan matematiksvårigheter hanteras? En fallstudie i ett specialpedagogiskt kontext.

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hur kan matematiksvårigheter hanteras? En fallstudie i ett specialpedagogiskt kontext.
Author Jakobsson, Caroline
Date 2016
Swedish abstract
Sammanfattning Caroline Jakobsson (2016). Hur kan matematiksvårigheter hanteras? En fallstudie i ett specialpedagogiskt kontext. How can mathematical difficulties be handled? A case study in a context of special education.. Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp Min förhoppning med den här studien är att kunna bidra till en ny insikt över hur lärare bäst hjälper elever i matematiksvårigheter. Jag har prövat ett arbetssätt där jag sett resultat och jag hoppas med detta kunna bidra till att hitta verktyg som fungerar. Syftet med studien var att utvärdera arbetssättet med hjälp av resultatet samt elevernas upp-fattning om det vi gjort. I studien använde jag mig av frågeställningarna: – Hur har eleverna upplevt matematikundervisningen under tidigare skoltid? – Hur uttrycker eleverna själva att en god matematikundervisning bör gestalta sig? – Hur upplever eleverna det nya arbetssättet och hur vill de gå vidare? Metoden jag utgått ifrån är kvalitativ och jag har valt två olika sätt att undersöka; intervjuer och fallstudie. Anledningen till att jag valde intervjuer var för att se om eleverna delade mina tankar om resultatet från undervisningen. För att kunna undersöka detta djupare lade jag även till fallstudie så att jag kunde använda mig av resultaten från klassrummen jag observerat. Urvalet jag använde mig av i studien var de elever som saknade godkänt i grundskolematematik. Resultatet visade att elevernas tidigare skolgång hade stor betydelse både för deras kunskaper och deras inställning till matematiken. Tidigare har eleverna inte känt sig hörda. De har inte uppfattat det som att lärarna har förstått vad som krävs för att hjälpa eller haft kunskap till detta. Att lärarna gör en bedömning av vad som krävs för varje enskild elev och årskurs är avgörande för att eleverna ska utvecklas i matematiken. En erfaren lärare är också central för att skapa bättre förutsättningar för elever med svårigheter. Gynnsamt för elevernas matematikundervisning var ett lugn i klassrummet samt att läraren förstod vad varje enskild elev behövde för att kunna lära sig. En personlig relation till eleverna är viktigt för att kunna hjälpa på bästa sätt. Elevernas uppfattning om det arbetsätt vi haft var att det gett resultat. Matematiken blev intressantare. De kände att de hade bättre förutsättningar att klara av matematik i framtiden. Studieresultaten efter avslutad kurs bevisar också att det gett resultat. Alla eleverna hade nu klarat grundskolematematiken. Eleverna ville fortsätta med det sätt som vi haft och de kände numera att matematiken var rolig. Nyckelord: Aktionsforskning, Erfarenheter, Kommunikation, Kompetens, Matematikundervisning, Ma-tematiksvårigheter, Motivation, Självförtroende, Studieresultat
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Aktionsforskning
Matematikundervisning
Kommunikation
Matematiksvårigheter
Kompetens
Motivation
Studieresultat
Handle http://hdl.handle.net/2043/20788 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics