”Aj, jag blir osynlig, hjälp!” En studie om barns samspel vid den digitala pekplattan

DSpace Repository

”Aj, jag blir osynlig, hjälp!” En studie om barns samspel vid den digitala pekplattan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Aj, jag blir osynlig, hjälp!” En studie om barns samspel vid den digitala pekplattan
Author Skarin, Lisa ; Hammarbrink, Anneli
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med den här studien har varit att studera barns samspel vid användandet av en digital pekplatta. Det råder delade meningar om användandet av IKT i förskolans kontext och vi har intresserat oss speciellt för hur barnen interagerar med pekplattan och varandra. Barnens samspel har analyserats utifrån följande begrepp: aktörskap, positionering, tillträdesstrategier, semiotiska resurser och kamratkultur. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och samlat in empiri genom videoobservationer vid en förskola med barn i åldern fem till sex år. Vår analys visar att barnen vill dela med sig av sin upplevelse vid pekplattan och aktivt söker varandras samvaro både med blickar och ord. Barnen tar för sig och är handlingskraftiga problemlösare i interaktionen med den digitala pekplattan och dess appar.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject digital pekplatta
förskola
barn
samspel
aktörskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/20812 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics