Begreppet kvalitet i förskola

DSpace Repository

Begreppet kvalitet i förskola

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Begreppet kvalitet i förskola
Author Larsson, Camilla ; Nilsson, Jessica
Date 2016
Swedish abstract
Vårt problem i detta arbete är att det i läroplanen för förskolan saknas en tydlig definition av vad begreppet kvalitet innebär. Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger ser på kvalitet samt hur de arbetar kring kvalitet för att uppnå de strävandemål som finns i läroplanen för förskolan. För att få en förståelse för detta har vi valt att utgå från två frågor. Hur definierar pedagogerna ordet kvalitet i förskolorna? Hur arbetas det med kvalitet i förskolorna? Vi har valt att intervjua pedagoger för att få en så verklig skildring av verksamheten som möjligt. Det vi har kommit fram till i vår studie är att synen på kvalitet är väldigt personlig och därmed bedöms kvalitet på många olika sätt. Det har även framkommit att en personlig syn på kvalitet inte behöver vara någonting negativt eftersom alla pedagoger arbetar mot samma strävandemål i läroplanen. Pedagogerna anser att genom att uppnå strävandemålen så uppnår de också önskad kvalitetsnivå på förskolan. I slutändan står ordet kvalitet för en personlig syn som alltid ska gynna barngruppen. Slutsatsen är att kvalitet handlar om att planera sin verksamhet för att uppnå läroplanens strävandemål och att barnen med fördel ska vara inkluderade i dessa planeringsprocesser.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Engeström
Förskola
Kvalitet
Kvalitetsmaterial
Verksamhetsmodell
Verksamhetsteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/20813 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics