”Det löser vi säkert!” En fallstudie om hur ansvar fördelas i en svensk montessoriförskola.

DSpace Repository

”Det löser vi säkert!” En fallstudie om hur ansvar fördelas i en svensk montessoriförskola.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Det löser vi säkert!” En fallstudie om hur ansvar fördelas i en svensk montessoriförskola.
Author Melovic, Sara ; Jönsson, Veronica
Date 2016
Swedish abstract
Det finns en spänning mellan regeringens krav på implementering av ansvarsfördelning och den platta organisation som förskolan är. Studiens syfte är att nå kunskap om ansvarsfördelning i förskolan. Kunskapen nås genom att besvara hur ansvar fördelas inom arbetslaget och varför det fördelas så. I studien definieras ansvar som något som kan antas i förväg eller ses ha blivit taget i efterhand. Vi har genomfört en kvalitativ fallstudie på en montessoriförskola. Observationer, intervjuer och fotografering har använts för att samla in empiri som sedan analyserats med hjälp av relationell teori med ett transaktionellt perspektiv. Resultatet synliggjorde fyra återkommande mönster för hur ansvar fördelas: görandemodellen, överlämning, delegering och förhandling. Bakomliggande orsaker till hur ansvaret fördelas som framkommer i studien är skillnader i utbildningsnivå samt arbetslagets interna relationer. För att kunna förstå varför det är problematiskt att implementera ansvarsfördelning utifrån utbildningsnivå i förskolan behöver mer forskning om gruppsykologi, organisationsteori och professionsteori utföras på förskolor.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject Ansvar
Ansvarsfördelning
Arbetslag
Montessoriförskola
Relationell sociologi
Handle http://hdl.handle.net/2043/20814 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics