”Är snoret grönt så är det troligtvis infekterat.”

DSpace Repository

”Är snoret grönt så är det troligtvis infekterat.”

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Är snoret grönt så är det troligtvis infekterat.”
Author Thörn, Linda
Date 2016
Swedish abstract
Denna uppsats är en diskursanalys av moraliserande debattinlägg skrivna av förskollärare om föräldrar. I uppsatsen undersöks vilken diskurs om föräldrar, barn och förskollärare som identifierats i tre publika debattinlägg skrivna av förskollärare om föräldrar, och hur denna diskurs kan förstås utifrån ett professionsteoretiskt perspektiv. Den metod som använts är en kvalitativ textanalys med inriktningen diskursanalys, och de teoretiska perspektiven som de empiriska texterna analyserats utifrån är Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori och professionsteori. Resultatet och analysen visar att finns en normgivande diskurs där, den egoistiska föräldern, det lidande kompetenta barnet och förskolläraren som expert ingår. Resultatet och analysen visar att diskursen utifrån ett professionsteoretiskt perspektiv är konstruerade för att ge förskolläraryrket mer status och för att yrket har professionsambitioner. Inläggen kan förstås syfta till att hjälpa skribenterna i denna strävan och inläggen kan därför ses som ett material och ett medel i denna kamp. Föräldrar och barnen är därför tecken i inläggen som är exploaterade och utnyttjade av skribenterna.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject Auktoritet, barn, diskurs, expert, förskollärare, föräldrar, status, profession, yrkesidentitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/20816 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics