”Visst var du min vän?” En studie om barns lek i förskolan ur ett maktperspektiv

DSpace Repository

”Visst var du min vän?” En studie om barns lek i förskolan ur ett maktperspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Visst var du min vän?” En studie om barns lek i förskolan ur ett maktperspektiv
Author Ivö, Alexandra ; Lundvall, Johanna
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med studien är att studera barns fria lek i förskolan ur ett maktperspektiv. De frågor som besvaras är: Vilka tillträdesstrategier kan urskiljas i förhållande till barns lek? Vilka former för inkludering och exkludering kan urskiljas i förhållande till barns lek? Vilka positioner kan urskiljas i leken och hur uttrycks dem? Hur får barn status och inflytande över leken? I mötet med empirin synliggjordes maktprocesser i barns lek, vilket resulterade i makt som huvudbegrepp. Studien utgår från grundad teori där olika maktbegrepp vävs samman för att framställa ett maktperspektiv för vår empiri. Inspiration är hämtad ur studier som analyserat makt på olika sätt, samt studier om tillträdesstrategier som i vår studie ses som en del av en maktpraktik. Tillträdesstrategier framkom som en del av en av inkluderings- och exkluderingsprocess, där barn använder makt för att bevilja eller neka deltagande i leken. Ett mönster tydliggjorde att det ofta var samma barn som beviljade deltagande och samma barn som blev nekade deltagande i leken. Detta mönster synliggjorde barns olika positioner, samt högre eller lägre status i barngruppen. Dessa positioner är bestående eller föränderliga. Status och inflytande över leken framkom genom faktorer som ålder och egenskaper av en lekledare: fantasi, kreativitet och initiativförmåga.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject exkludering
förskola
inflytande
inkludering
makt
positioner
status
tillträdesstrategier
Handle http://hdl.handle.net/2043/20823 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics