"Tidigt utvecklat, vad menar ni?"-En diskursanalytisk studie om förskollärares föreställningar om tidigt utvecklade barn

DSpace Repository

"Tidigt utvecklat, vad menar ni?"-En diskursanalytisk studie om förskollärares föreställningar om tidigt utvecklade barn

Details

Files for download
Icon
examensarbete
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Tidigt utvecklat, vad menar ni?"-En diskursanalytisk studie om förskollärares föreställningar om tidigt utvecklade barn
Author Qu, Ruifang ; Ekelund, Sara
Date 2016
Swedish abstract
Studiens syfte är att analysera föreställningar om ”tidigt utvecklade barn” bland förskollärare. Dessa föreställningar undersöks genom att vi uppmärksammar de konstruktioner av barn som framträder i förskollärares tal om förskolans uppdrag i relation till barns behov och förutsättningar. Syftet har brutits ner i följande frågeställningar: Hur konstrueras det enskilda barnets behov och dess förutsättningar i förskollärarnas tal? Vilka diskurser organiserar förskollärarnas tal om förskolebarn, och hur artikuleras dessa? Studien har en diskursanalytisk ansats som utgör både teori och metod. Diskursteorin bygger på Laclaus och Mouffes teorier, där verkligheten ses som diskursivt konstruerad genom språk. Det empiriska materialet består av intervjuer med fem förskollärare. Studien visar att förskollärarnas föreställningar om barns behov och förutsättningar är mångtydiga. Olika diskurser kämpar om betydelsefixering i förskollärarnas olika artikulationer, vilket medför olika motsägelser. Det gemensamma i utsagorna är att stöd likställs med brister och svårigheter, där tidigt utvecklade barn därför inte kan inkluderas i detta stöd. Studien tyder på att gruppen tidigt utvecklade barn nekas och att de därmed inte heller konstitueras; de här barnen finns inte.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject diskursteori
diskursanalys
begåvade barn
tidigt utvecklade barn
förskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/20824 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics