Patienter med cancer och deras upplevelser av övergången från kurativ till palliativ vård

DSpace Repository

Patienter med cancer och deras upplevelser av övergången från kurativ till palliativ vård

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Patienter med cancer och deras upplevelser av övergången från kurativ till palliativ vård
Author amrllahi, nike ; larsson, malin
Date 2016
English abstract
Background: A cancer diagnosis can lead to chock and make the patient feel vulnerable. Patients with cancer often require palliative care. As a nurse it is important to become aware of how this group of patients experience their disease in the final stage, to be able to provide care that can ease suffering and is based on the patient´s needs. Aim: To describe how patients with cancer experience the transition from curative to palliative care. Method: A literature review based on ten scientific articles with qualitative method. Category schemes were developed according to Polit & Beck (2014). Results: The result showed that the transition from curative to palliative care involved deep feelings but also relief. Coping strategies were used to manage the transition. The result also showed that support from the family was important. Several patients experienced the palliative care as a security that made the final stage manageable. Conclusion: The transition from curative to palliative care lead to various feelings among the patients. The patients experienced anxiety and fear at the final stage, but death could also be seen as a possibility to settle with the past.
Swedish abstract
Bakgrund: En cancerdiagnos kan innebära chockartade känslor, vilket kan lämna patienten i en sårbar situation. Patienter med cancer kräver ofta palliativ vård. Det är som sjuksköterska viktigt att bli medveten om hur den här patientgruppen upplever sjukdomen i slutskedet, för att på så sätt kunna ge vård som lindrar lidande och utgår från patientens behov. Syfte: Beskriva hur patienter med cancer upplever övergången från kurativ till palliativ vård. Metod: Litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Utveckling av kategorischeman enligt Polit & Beck (2014). Resultat: Resultatet visade att övergången från kurativ till palliativ vård medförde starka känslor men också lättnad. Olika copingstrategier användes för att hantera övergången. Resultatet visade även att familjens stöd var av betydelse. Flertalet patienter upplevde att palliativ vård var en trygghet som gjorde den sista tiden hanterbar. Konklusion: Övergången från kurativ till palliativ vård skapade blandade känslor hos patienterna. Patienterna upplevde ångest och rädsla vid slutskedet, men döden kunde även ses som en möjlighet att göra upp med sitt förflutna.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject cancer
kurativ
palliativ
upplevelser
övergång
cancer
curative
experiences
palliative
transition
Handle http://hdl.handle.net/2043/20831 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics