Åtta förskollärares syn på modersmålsstöd i Malmö stad

DSpace Repository

Åtta förskollärares syn på modersmålsstöd i Malmö stad

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Åtta förskollärares syn på modersmålsstöd i Malmö stad
Author Karupovic, Sabina ; McCreadie, Catherine
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka vilka begränsningar och möjligheter det finns med den tidigare samt den aktuella formen för modersmålsstöd i Malmö stad, sett utifrån några förskollärares perspektiv. Vår teoretiska utgångspunkt ligger i den sociokulturella teorin där bland annat barns språkinlärning, främst i samspel med andra, berörs. Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer med åtta stycken förskollärare i Malmö stad, fördelade över olika stadsdelar. Studiens resultat visar att det finns skilda åsikter och uppfattningar kring vilken inställning olika förskollärare har kring hur modersmålsstöd fungerar i Malmö stad. Några av de intervjuade förskollärarna uttryckte att den tidigare formen för modersmålsstöd var mer gynnsam både för pedagoger och barn, medan andra menade att den nya formen är ett bra sätt att stödja barn i sina modersmål. Resultatet påvisar att förskollärarna använder ett flertal verktyg, däribland PENpal, TAKK, iPad, bildstöd, sång, sagoläsning genom föräldrasamarbete samt enklare fraser i rutinsituationer.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject förskola
förskollärare
modersmål
modersmålsstöd
språkverktyg
Handle http://hdl.handle.net/2043/20859 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics