Karriärvägledning på estetiska programmet - En kvalitativ studie i hur elever på estetiska programmet rustas för det eftergymnasiala studie- och yrkeslivet

DSpace Repository

Karriärvägledning på estetiska programmet - En kvalitativ studie i hur elever på estetiska programmet rustas för det eftergymnasiala studie- och yrkeslivet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Karriärvägledning på estetiska programmet - En kvalitativ studie i hur elever på estetiska programmet rustas för det eftergymnasiala studie- och yrkeslivet
Author Katsogiannos, Eleni ; Lundblad, Lena
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur och med vilka verktyg vårt urval av vägledare och lärare arbetar med att rusta elever på estetiska programmet för framtida studie- och yrkesliv, i förhållande till elevernas karriärmål/drömmar. Karriär-mål/drömmar som kan rikta sig mot den, enligt Arbetsförmedlingens yrkesprognos, svåretablerade arbetsmarknaden inom kulturbranschen. Vi har genom en kvalitativ metod intervjuat fyra studie- och yrkesvägledare samt två lärare på gymnasieskolans estetiska program. Vi har därefter analyserat resultatet genom relevanta begrepp tagna från kapitlet tidigare forskning samt Social cognitive career theory och begreppen upplevd självförmåga (self-efficacy), personliga mål (personal goals), och förväntade utfall (outcome expectation. Vidare har vi analyserar resultatet utifrån Sociodynamic Counselling: a practical approach to meaning making och begreppen verktyg, att konstruera sin egen framtid (future buildning), empowerment och att konstruera tillsammans (joint action). Vi använder även begreppen utvidga (pushing up), begränsa (cooling out) samt institutionell aktör i syfte att analysera resultatet av vår empiri. Vårt resultat visar på att majoriteten av våra respondenter har ett uppmuntrande förhållningssätt mot eleverna och deras karriärmål/drömmar att arbeta inom kultur-branschen. Det samverkas dock inte kring arbetet med att rusta eleverna för vägarna vidare efter gymnasiet men vägledare och lärare kompletterar varandra omedvetet genom att vägledare rustar dem inför eftergymnasiala studier och lärare inför ett kommande arbetsliv. Sammanfattningsvis har vi genom analysen kommit fram till att vi ser att det kan vara en balansgång för vägledare och lärare att vara uppmuntrande mot elevernas val av framtida karriär och samtidigt få dem att drömma realistiskt. Detta utan att uppfattas som institutionella aktörer som begränsar vad eleverna ser som möjligt att uppnå utifrån vad professionerna själva ser som förnuftigt.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 53
Language swe (iso)
Subject valkompetens, institutionell aktör, karriärdrömmar, kulturbranschen, estetiska programmet
Handle http://hdl.handle.net/2043/20865 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics