Slöjdkunskaper i grundskolan

Details

Files for download
Icon
Examensarbete i pdf ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Slöjdkunskaper i grundskolan
Author Hansson, Peter
Date 2016
English abstract
In this study, I have investigated craft students knowledge on the subject crafts. The study's purpose is to highlight the Agency's report NU-03 and compare it with how it looks in 2016. The question I lit mostly about the handicrafts are considered less important by students than other substances.
Swedish abstract
I denna studie har jag undersökt slöjdelevers kunskap om ämnet slöjd. Studiens syfte är att belysa skolverkets rapport i nationella utvärderingen av skolan 2003, NU-03, och jämföra den med hur det ser ut 2016. Den fråga jag belyst mest handlar om att slöjden anses mindre viktig av elever än andra ämnen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/20878 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics