En studie om pedagogers och barns tankar kring lek och lärande i förskolan

DSpace Repository

En studie om pedagogers och barns tankar kring lek och lärande i förskolan

Details

Files for download
Icon
Lek och lärande i ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En studie om pedagogers och barns tankar kring lek och lärande i förskolan
Author Olsson, Elzbieta
Date 2016
Swedish abstract
Syfte med studien är att undersöka hur pedagogernas och barns syn på lek och lärande.Studien utgår från följande frågeställningar: Hur ser pedagogerna på sambandet mellan barns lek och lärande? På vilka sätt uppmuntrar och stödjer pedagogerna barnen i deras lek? Hur ser barn på lek ? Det är en kvalitativ studie där sex pedagoger och tio barn intervjuades. Alla barn som intervjuades var fem år gamla för att kunna besvara mina frågor.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Lek och lärande i förskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/20888 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics