Hur leker pojkar och flickor inomhus ur ett genusperspektiv

DSpace Repository

Hur leker pojkar och flickor inomhus ur ett genusperspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur leker pojkar och flickor inomhus ur ett genusperspektiv
Author Ajanovic, Sibila
Date 2016
English abstract
Abstract
Swedish abstract
Sammanfattning Syftet med denna studie är att undersöka pojkars och flickors lekar ur ett genusperspektiv i en förskoleverksamhet. Studien utgick ifrån följande frågeställningar: Hur leker pojkar respektive flickor? Hur påverkar miljö barnens lek? Vilket lekmaterial använder de? Studien är genomfört på en förskoleverksamhet där observationer har använts som kvalitativ metod och där observerades barnen i fem års ålder. Observationerna genomfördes vid fyra olika tillfällen, när barnen lekte fritt inomhus på förskolan. Denna studie visar hur pojkar respektive flickor leker, vilket material de använder, i vilken miljö de befinner sig och hur leker de gemensamma lekar. Undersökningen visade att både pojkar och flickor lekte i samma förskolemiljö, men de använde sig av olika lekmaterial och hade olika innehåll i sina lekar. de visade också olika beteende, där pojkarna var mer livliga och högljudda, medan flickorna var stillsamma och lugna. Resultatet visar att miljö och val av lekmaterial, samt den sociala omgivningen har stor påverkan på hur barnen leker.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 27
Language swe (iso)
Subject barn, förslola, genus, kön, lekmaterial, miljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/20923 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics