EN KLINISK STUDIE AV ANALYSEN CSV-SPEKTROFOTOMETRI - EN JÄMFÖRELSE AV GLAS- OCH PLASTKYETTER FÖR SPEKTROFOTOMETRISK MÄTNING AV BILIRUBIN OCH DEOXIHEMOGLOBIN I CEREBROSPINALVÄTSKA

DSpace Repository

EN KLINISK STUDIE AV ANALYSEN CSV-SPEKTROFOTOMETRI - EN JÄMFÖRELSE AV GLAS- OCH PLASTKYETTER FÖR SPEKTROFOTOMETRISK MÄTNING AV BILIRUBIN OCH DEOXIHEMOGLOBIN I CEREBROSPINALVÄTSKA

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title EN KLINISK STUDIE AV ANALYSEN CSV-SPEKTROFOTOMETRI - EN JÄMFÖRELSE AV GLAS- OCH PLASTKYETTER FÖR SPEKTROFOTOMETRISK MÄTNING AV BILIRUBIN OCH DEOXIHEMOGLOBIN I CEREBROSPINALVÄTSKA
Author Carlander, Jonatan
Date 2016
English abstract
A subarachnoid haemorrhage (SAH) is caused by ruptured aneurysms between the soft meninges and arachnoid (arachnoid). Symptoms of an SAH is severe spontaneous headaches, stiff neck, vomiting, confusion and fainting. A computed tomography (CT) of the brain is used, on patients sustaining symptoms, to detect blood in the subarachnoid space. CT detects blood in 98% of the cases if examination is made within 12 hours from the shown symptoms. However, the probability of detecting blood with CT decreases with time. After a week, only 50 % of the CT-scans identifies blood. If patients suffers from typical symptoms but no detection of blood using CT-scan, a lumbar puncture is performed to analyse the cerebrospinal fluid (CSF). Sampling should be made at least 12 hours after presented symptoms because of the time-dependent creation of bilirubin from oxyhemoglobin via enzymatic reactions. Spectrophotometry is used in the wavelengths 415 nm for the detection of oxyhemoglobin and at 476 nm for detection of bilirubin. This study will examine whether there is any difference in the absorbance measured at 415 nm and 476 nm between glass-and plastic cuvettes as well as examine how 24 hours of extra storage of samples affect the absorbance at 476 nm. The result for 20 CSF-samples showed that there was no statistically significant difference between the glass and plastic cuvettes (p = 0,825 of 476 nm, p = 0,632 for 415 nm), and absorbance for 9 CSF-samples significantly changed at 476 nm after 24 hours of extra storage (p = 0.01).
Swedish abstract
En subaraknoidalblödning (SAB) orsakas av ruptuerade aneurysmer mellan den mjuka hjärnhinnan och spindelvävshinnan (arachnoidea). Symptomen för SAB är allvarlig spontan huvudvärk, stelhet i nacken, kräkningar, förvirring och svimning. Vid erhållna symptom görs en datortomografi (CT) av hjärnan för påvisning av blod i subaraknoidalrummet. I 98 % av fallen påvisar CT blod om undersökning görs inom 12 timmar från uppvisat symtom. Sannolikheten att påvisa blod med CT minskar dock med tiden. Efter en vecka kan blod påvisas i drygt 50 % av fallen. Vid symptom för en SAB men där CT inte påvisar blod görs en lumbalpunktion för analys av cerebrospinalvätska (CSV). Provtagning bör ske minst 12 timmar efter uppvisat symptom för bilirubin ska ha hunnit bildats från oxihemoglobin via enzymatiska reaktioner. Spektrofotometri används vid 415 nm för detektion av oxihemoglobin och vid 476 nm för detektion av bilirubin. Denna studie kommer undersöka huruvida det finns någon skillnad i uppmätt absorbans vid 415 nm respektive 476 nm mellan glas- och plastkyvetter samt undersöka hur ett dygns extra förvaring av CSV-prover påverkar absorbansen vid 476 nm. Resultatet för 20 CSV-prover visade på att det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad mellan glas- och plastkyvetter (p=0,825 för 476 nm, p=0,632 för 415 nm) samt att absorbansen för 9 CSV-prover signifikant förändrades vid 476 nm efter ett dygns extra förvaring (p=0,01).
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 15
Language swe (iso)
Subject Bilirubin, Cerebrospinalvätska, Kyvett, Spektrofotometri, Subaraknoidalblödning.
Handle http://hdl.handle.net/2043/20963 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics