Vilken färg som helst bara den är vit (och man)

DSpace Repository

Vilken färg som helst bara den är vit (och man)

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Whitehouse, Olivia
dc.date.accessioned 2016-06-22T12:05:22Z
dc.date.available 2016-06-22T12:05:22Z
dc.date.issued 2016 en_US
dc.identifier.citation 49 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/20965
dc.description Följande studie belyser jämställdhet-och etniskmångfaldsarbete på tre svenska reklambyråer. Detta har gjorts via en flerfallsstudie där sex kvalitativa intervjuer har bidragit till ett resultat som berättar om reklambyråernas aktiva arbete kring dessa frågor. Av dessa intervjupersoner satt en i ledarposition och en arbetade som kreatör på vardera företag. Både reklambyråernas interna arbete på företaget samt det material de producerar har undersökts. En slutsats kan dras om att reklambyråerna visar på ett engagemang kring dessa frågor, vilket yttrar sig i en medveten rekrytering, i flertalet mångfaldsfrämjande projekt, samt normbrytande reklamkampanjer. Arbetet kan dock även ifrågasättas. I och med den vita medelklass som präglar reklambyråerna idag bidrar detta till omedveten diskriminering i visst kampanjmaterial. En homogen attityd reflekteras i medieproduktionen, samt internt på företaget i vissa fall. en_US
dc.description.abstract The following study highlights equality diversity within three Swedish advertising agencies. It has been carried out using a multiple case study research metod, where the results of six qualitative interviews describe the agencies’ efforts regarding these matters. Of the interviewees, one at each agency was in a position of authority and one in a creative role. Both the agencies’ internal procedures and the material they produced were analyzed. One conclusioin that can be drawn is that the agencies are engaged in these issues. This manifests itself in conscentious recruitment, in several projects promoting diversity as well as norm-breaking advertising campaigns. However, the work they do can still be questioned, as due to the white middle class domination of the advertising agencies, unconscious discrimination still exists in some campaigns. In some cases a homogenous approach is reflected in media productions, as well as in the company internally. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle en_US
dc.subject jämställdhet en_US
dc.subject etnisk mångfald en_US
dc.subject sverige en_US
dc.subject reklambransch en_US
dc.subject reklambyrå en_US
dc.subject kampanj en_US
dc.subject medieproduktion en_US
dc.subject företagsidentitet en_US
dc.subject företagskultur en_US
dc.title Vilken färg som helst bara den är vit (och man) en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics