In 2014 we wore pink - En studie om Feministiskt initiativs kommunikationsstrategi under valåret 2014

DSpace Repository

In 2014 we wore pink - En studie om Feministiskt initiativs kommunikationsstrategi under valåret 2014

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title In 2014 we wore pink - En studie om Feministiskt initiativs kommunikationsstrategi under valåret 2014
Author Lindqvist, Kajsa
Date 2016
English abstract
Social media continues to grow, both in the way we use it, and in the number of users. One way of using social media is in political campaigning. Social media is said to be a tool of communication that has to possibility to enhance both democracy and participation. The Swedish political party Feminist initiative reached a grand total of participation through social media during the election year of 2014, and gained a larger membership growth than expected. This study aims to examine how Feminist initiative used social media as a strategic communication tool to gain participation and interaction with the electors. The study therefore aims to examine how the party worked with participatory communication. Participatory communication is a theory that addresses participatory communication as a tool for social change. The study’s empirical data consists of both qualitative data collected with the help of four semi-structured interviews with members of Feminist initiatives national group of communication. And quantitative data concerning the partys activity on the social media. The quantitative data was collected using Notified, a media monitoring tool. The result reveals that social media held a key role in the electoral campaign of 2014. But more specifically it was the partys engaging communication that combined with social media enabled their growth in numbers.
Swedish abstract
Sociala medier fortsätter att växa, både i användningsområden och i användarantal. Ett relativt nytt användningsområde är valkampanjer. Sociala medier sägs vara ett kommunikationsverktyg som ökar förutsättningen för demokrati och deltagande. Det svenska politiska partiet Feministiskt initiativ uppnådde ett stort mått av deltagande via sociala medier under valåret 2014, samt fick en medlemstillväxt som långt översteg partiets målsättning. Denna studie syftar till att undersöka hur Feministiskt initiativ använde sociala medier som ett strategiskt kommunikationsverktyg för att öka deltagandet och interaktionen mellan partiet och väljarna. Studien ämnar därför att undersöka hur partiet arbetade med deltagande kommunikation. Participatory communication är en teoribildning och en arbetsmetod som behandlar just deltagande kommunikation som ett verktyg för social förändring. Studiens empiri är dels kvalitativ data insamlad med hjälp av fyra semistrukturerade intervjuer med medlemmar ur Feministiskt initiativs nationella kommunikationsgrupp. Dels kvantitativ data rörande partiets närvaro och aktivitet på sociala medier.. Den kvantitativa datan samlades in med hjälp av mediebevakningsverktyget Notified. Studiens resultat visar att sociala medier haft en nyckelroll i Feministiskt initiativs valkampanj 2014, men att det främst är deras inbjudande kommunikation som tillsammans med sociala medier möjliggjorde deras tillväxt.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Sociala medier
Feministiskt initiativ
Deltagande kommunikation
Kommunikation
Participatory communication
Facebook
Kommunikationsstrategi
Handle http://hdl.handle.net/2043/20989 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics