Parents and recognition A qualitative study of parental involvement and influence in the preschool context

DSpace Repository

Parents and recognition A qualitative study of parental involvement and influence in the preschool context

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Parents and recognition A qualitative study of parental involvement and influence in the preschool context
Author Hansson, Beathrice
Date 2016
Swedish abstract
I den svenska förskolan ska barnets förälder ha möjligheter till delaktighet och inflytande. Syftet med studien är att skapa en fördjupad förståelse för föräldrars syn på delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. Följande frågeställningar finns: Hur upplever föräldern erkännande i mötet med pedagogerna och hur påverkar det känslan av delaktighet och inflytande i verksamheten? Vilken är pedagogens roll för att föräldern ska uppleva delaktighet och inflytande i verksamheten? Genom semistrukturerade intervjuer har fem föräldrar med barn i förskolan uttryckt sina tankar. Dessa har tolkats och analyserats utifrån Honneths samhällsteoretiska (2003) perspektiv på erkännande i mellanmänskliga relationer. Resultatet visar att samtliga föräldrar i studien vill och behöver erkännas av pedagogen inom två former för erkännande: Rättsligt erkännande och social uppskattning och att dessa påverkar känslan av delaktighet och inflytande i verksamheten.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject Föräldrar
Delaktighet
Inflytande
Pedagoger
Erkännande
Handle http://hdl.handle.net/2043/21004 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics