Djur i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Djur i förskolan
Author Jonsson, Anna ; Karlsson, Cornelia
Date 2016
Swedish abstract
Sammanfattning Jonsson, Anna & Karlsson, Cornelia (2016) Djur i förskolan. Malmö: Lärarutbildningen. I detta examensarbete har vi undersökt hur en förskola arbetar med tamdjur i sin verksamhet. Syftet med studien är att se hur man kan arbeta med tamdjur i den pedagogiska verksamheten och hur djuren kan bidra till lärande och utveckling hos barnen enligt pedagogernas föreställningar, samt vilka utmaningar som kan finnas för detta. Med hjälp av två frågor: Kan tamdjur, som resurs i den pedagogiska verksamheten, bidraga till barns utveckling och lärande, enligt pedagogernas föreställningar? Vilka utmaningar kan uppstå när man har tamdjur i förskolan? har vi undersökt vår empiri med en hjälp av tidigare forskning samt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Vi har använt oss av kvalitativ metod; vi har träffat våra informanter (pedagoger och barn) på förskolan och intervjuat dem. Studiens resultat visar att pedagogerna har en föreställning om att interaktionen mellan djur och barn på förskolan, såväl planerad av pedagogerna, som oplanerad, har lett till utveckling hos barnen inom områden som bland andra, empati och självreglering. Nyckelord: barn, djur, interaktion, förskola, pedagoger  
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject djur
barn
interaktion
förskola
pedagog
Handle http://hdl.handle.net/2043/21005 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics