”Det är en liten del av mig, eller ja, stor del förvisso”

DSpace Repository

”Det är en liten del av mig, eller ja, stor del förvisso”

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Det är en liten del av mig, eller ja, stor del förvisso”
Author Osbeck, Marie
Date 2016
Swedish abstract
Studiens syfte är att utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv undersöka vad det kan innebära att inneha en kristen subjektsposition som pedagog i förskola. Detta har studerats genom semistrukturerade intervjuer med kristna pedagoger, varav två arbetar på förskola med kristen profil och två arbetar på förskola utan kristen profil. Fokus i studien har varit begrepp som privat, profession, norm och subjektsposition. Resultatet visar på att sekulariseringsnormen är stark inom förskolor utan kristen profil och påverkar handlingsutrymmet för de med kristen subjektsposition. Resultatet visar även att en kristen subjektsposition ytterst sällan får lov att vara del av professionen utifrån det handlingsutrymme som diskursen erbjuder. Det visar sig dock att vid ett fåtal tillfällen, såsom till exempel kris och sorg, kan en kristen identitet och erfarenhet ses som positiv för professionsutövning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject kristen
normer
pedagog
privat
professionell
subjektsposition
Handle http://hdl.handle.net/2043/21012 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics