…ja, tolkarna är ju verkligen mig i förlängningen, det är bara det att de säger det på ett annat språk, Studie- och yrkesvägledares upplevelser av att använda tolk i vägledningssamtal, The use of interpreters in career guidance

DSpace Repository

…ja, tolkarna är ju verkligen mig i förlängningen, det är bara det att de säger det på ett annat språk, Studie- och yrkesvägledares upplevelser av att använda tolk i vägledningssamtal, The use of interpreters in career guidance

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title …ja, tolkarna är ju verkligen mig i förlängningen, det är bara det att de säger det på ett annat språk, Studie- och yrkesvägledares upplevelser av att använda tolk i vägledningssamtal, The use of interpreters in career guidance
Author Lövsund, Jenny ; Persson, Therese
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med vår studie var att ur vägledarens perspektiv skapa en beredskap för att kunna arbeta med tolk i vägledningssamtal. Vi har undersökt vad verksamma studie– och yrkesvägledare, utifrån erfarenhet, säger om att vägleda i samtal med tolk som språklänk. Rörlighet över världens gränser ställer krav på individen att dagligen och i många olika situationer hantera kontakter med människor med olika kulturella bakgrunder. I vägledningssamtal arbetar studie- och yrkesvägledare med tolk som möjliggör kommunikation om det finns språkbarriärer mellan sig och sin klient. Det ställer krav på vägledaren att veta hur man arbetar med tolk i samtalet men även krav på hur man hanterar kulturmötet som också ska tolkas. Vi har tittat på vilka utmaningar i kommunikationen man som vägledare kan stå inför i dessa samtal. Samt vilka metoder som kan användas för att upprätthålla kvalitet i samtalen. Vår studie är kvalitativ med en fenomenologisk inriktning och vi använde oss av kommunikationsteori och modeller samt konstruktivistisk vägledningsteori och metod för att analysera vår empiri. Huvudresultatet visar på utmaningar i att rätt budskap ska nå fram utan missuppfattningar, tolkar som inte håller sig till sina riktlinjer, samt kulturella barriärer som ska överbryggas. Genom att prioritera relationsskapandet med sin klient, vara övertydlig i kommunikationen, ha en medvetenhet om tolkens arbete och våga ställa krav, se den icke-verbala kommunikationens betydelse och samtidigt vägleda i en kulturkontext kan kvaliteten i samtalet bibehållas.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 54
Language swe (iso)
Subject kommunikation, kroppsspråk, kulturmöten, tolk, vägledningssamtal
Handle http://hdl.handle.net/2043/21015 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics