Lärarens tankar om vad som motiverar eleven i undervisningen / Teacher’s thoughts on what motivates the student in teaching

DSpace Repository

Lärarens tankar om vad som motiverar eleven i undervisningen / Teacher’s thoughts on what motivates the student in teaching

Details

Files for download
Icon
Masterthesis 60 ...
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Lärarens tankar om vad som motiverar eleven i undervisningen / Teacher’s thoughts on what motivates the student in teaching
Author Fast, Annette
Date 2016
English abstract
The aim of this study is to investigate the motivating factors that teachers consider to be significant when they plan and implement a lesson. The goal being improving students’ motivation in order to achieve higher results. The questions are: • Which motivation factors are important for the teachers in their teaching to make students feel motivated to perform? • What motivating factors do teachers take into account in their teaching? • How do the teachers look upon the supporting functions in education? The theoretical frame of the investigation is founded upon the “Value and Goal” theories represented by Hackman and Oldhams’ “Work design” theory, Locke and Lathams’ “Goal” theory. The analysis from the study is inspired by the method “Grounded” theory and is based on interviews with five teachers who teaches first grade students in two schools. The investigation shows, among other things, that the relation between the teacher and student is adaptive. It also shows how different teachers discuss motivation factors. The factors that these teachers identifies in the interviews are environment, assessment, teaching, comprehension, goal, relation, engagement, and safety. The investigation also resulted in a model for analysing teachers way of thinking about how to teach to motivate students. What factors teacher’s think are important to motivate students aren’t just the factors that are shown in the analysis model. It also depends on what the conditions are around the student and the teacher. It depends on the teacher’s own education, years in the profession and what in-service training they have received from the employer. Keywords: Assessment, Comprehension, Engagement, Motivation, Teaching.
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka de motiverande faktorer som lärarna anser vara betydande när de planerar och genomför en lektion. Målet är att förbättra elevernas motivation för att uppnå högre resultat. Frågorna är: • Vilka motivationsfaktorer är viktiga för lärarna i undervisningen för att få eleverna att känna sig motiverade att prestera? • Vilka motiverande faktorer tar lärarna hänsyn till i sin undervisning? • Hur ser lärarna på de stödfunktioner som finns i utbildningen? Den teoretiska ramen för undersökningen bygger på värde och mål-teorier som representeras av Hackman och Oldhams arbetsdesignteori, Locke och Lathams målteori. Analysen från studien är inspirerad av metoden "Grounded" teori och bygger på intervjuer med fem lärare som undervisar elever i grundskolans tidigare år i två skolor. Undersökningen visar bland annat att relationen mellan lärare och elev är adaptiv. Den visar också hur olika lärare diskuterar motivationsfaktorer. De faktorer som dessa lärare identifierar i intervjuerna är miljö, bedömning, undervisning, förståelse, mål, relation, engagemang och säkerhet. Undersökningen resulterade också i en modell för att analysera lärare sätt att tänka om hur man undervisar att motivera eleverna. Vilka faktorer lärarens tycker är viktigt att motivera eleverna är inte bara de faktorer som visas i analysmodellen. Det beror också på hur förhållandena är runt eleven och läraren. Det beror på lärarens egen utbildning, år i yrket och vad fortbildning de har fått från arbetsgivaren. Nyckelord: Bedömning, Förståelse, engagemang, motivation, undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 53
Language swe (iso)
Subject Special needs education
Motivation
Assessment
Comprehension
Engagement
Teaching
Handle http://hdl.handle.net/2043/21043 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics