Religion och vetenskap i undervisningen

DSpace Repository

Religion och vetenskap i undervisningen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Religion och vetenskap i undervisningen
Author Ask, Herman ; Väpnargård, Sebastian
Date 2016
Swedish abstract
I föreliggande arbete har vi undersökt problematiken med att arbeta med religion och vetenskap inom skolvärlden. Ämnesområdet är av många uppfattat som svårarbetat och komplicerat. Därför har vi haft som syfte att undersöka hur det kan göras och vilka bakomliggande faktorer som kan finnas för den förmodade problematiken. Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie med sju olika lärare och analyserat deras svar med hjälp av tidigare forskning om religionskunskapens kursplan och forskning om relationen mellan religion och vetenskap. Resultatet visar att lärare arbetar på olika sätt med kursmålet, vissa med bättre förkunskaper än andra. En gemensam nämnare är att en konfliktorienterad undervisning om relationen är dominerande, och att det finns en underliggande problematik och frågeställning om kursmålets existens i kursplanen för religionskunskap.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject Evolution
Intelligent design
Kreationism
Religion
Religionskunskap
Vetenskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/21052 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics