Get together, do whatever! - En kvalitativ fallstudie på Media Evolutions communityskapande verksamhet.

DSpace Repository

Get together, do whatever! - En kvalitativ fallstudie på Media Evolutions communityskapande verksamhet.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Get together, do whatever! - En kvalitativ fallstudie på Media Evolutions communityskapande verksamhet.
Author Arvidsson, Elin
Date 2016
English abstract
This study looks at the phenomenon of community building in creative industries. By looking at an example organization through a brand identity perspective, using elements from the Corporate Brand Identity Matrix model, key functions could be identified. The ideas borrowed from a corporate business perspective regarding identity could also be tested on a community built on non-profit interests. The results rely on data gathered from a qualitative case study of Media Evolution in Malmö. Through observations and interviews with representatives from different parts of the community, Media Evolution’s way of working regarding value, proposition, culture, expression and relationship was studied. Findings showed that a conflict appears between the CBIM and the way this kind of community is built up. Since Media Evolution’s organization is managed more organic and relationship based than the model implies, it tended to be difficult to categorize their functions under the specific elements used in the study. Therefor a new model could be designed to better explain the organizations community building. Findings also showed that Media Evolution’s key functions all are born out of digital ideas translated into physical formation. Key functions of the organization showed to be local adaption, community diversity, practical and rhetorical focus on engagement, hierarchal flattening and a relationship based approach.
Swedish abstract
Studien undersöker communityskapande verksamhet inom kreativa näringar. Genom att applicera en modell som behandlar varumärkesidentitet, the Corporate Brand Identity Matrix, på en exempelorganisation kunde dennas nyckelfunktioner för communityskapande identifieras. Modellens idéer kring identitetsskapande kunde även prövas på en organisation som verkar på ideella grunder där community och kollektivt värde står i fokus framför vinstdrivande intressen. Resultaten baseras på material insamlade från en kvalitativ fallstudie utförd på den Malmöbaserade organisationen Media Evolution, där verksamhetens uppbyggnad kring element valda från modellen stod i fokus. Organisationens arbetssätt kopplat till elementen kunderbjudande, relationer, kultur och uttryck undersöktes genom observationer och intervjuer med representanter från olika delar av communityt. Resultaten visade hur verksamheten i praktiken arbetar på ett mer organiskt sätt än vad modellens design indikerar, varpå det blir problematiskt att tydligt kategorisera Media Evolutions funktioner under CBIMs element. Media Evolutions främsta nyckelfaktorer visade sig ha stor grund i att man har översatt digitala idéer till en fysisk gestaltning kring vilket communityt byggs upp i alla led. Således kunde en utvecklad modell skapas där organisationens communityskapande verksamhet bättre kan förstås. Resultatet visade hur organisationens nyckelfaktorer är lokal anpassning för verksamheten, praktiserat tillika kommunicerat fokus på engagemang och medskapande kultur, hierarkisk utplattning samt relationsbaserade arbetssätt.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject Community
communityskapande verksamhet
nyckelfunktioner
relationsbaserad verksamhet
CBIM
Corporate Brand Identity Matrix
Media Evolution
Handle http://hdl.handle.net/2043/21072 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics