AR books and pre-school children’s engagement

DSpace Repository

AR books and pre-school children’s engagement

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title AR books and pre-school children’s engagement
Author Dibrova, Alisa
Date 2016
English abstract
Modern children use mobile technologies more and more often. A number of studies argue that children’s learning can benefit from the use of media in classrooms and that there exists a lack of these technologies applied at schools. Many research indicate that use of augmented reality technologies in children’s teaching helps children to get more motivated and engaged in the learning activities, and it is beneficial for children’s memory retention. Some studies claim that motivation is an essential factor for promotion a learning performance. This study aims at creating an augmented reality (AR) book for 4-5 years old children and on understanding how AR can affect engagement, and how it can support learning in terms of memorization. There was conducted an experiment with eight children who go to preschool. During the experiment, the observations and interviews were made. Graphic design, illustration and animation were a part of preparation for the experiment. The study results are analyzed and discussed in relation to earlier research in this area. The results point towards the fact that AR could help children of preschool age in classroom education by positively affecting their memory retention and increasing their engagement and motivation – which was earlier claimed to be an extremely important factor for improving the learning performance. At the same time, it is hard to interpret the results with a high degree of certainty as the test groups were small and a number of additional factors could have affected the results. In order to confirm the results of this study, it is suggested to conduct a study of a larger scale.
Swedish abstract
Moderna barn använder mobilteknik oftare och oftare. Ett antal studier hävdar att barns lärande kan dra nytta av användning av medier i klassrum och att det finns en brist på denna teknik att använda i skolorna. Många undersökningar indikerar att användningen av augmented reality (AR) teknik i undervisning för barn hjälper dem att bli mer motiverade och engagerade i lärande activiteter, och att det är fördelaktigt för barns minneslagring. Vissa studier hävdar att motivation är en viktig faktor för att främja en inlärningsförmåga. Denna studie syftar på att skapa en augmented reality-bok för barn 4-5 år och på att förstå hur AR kan påverka engagemang, och hur den kan stödja lärandet i termer av memorering. Ett experiment genomfördes med åtta barn som går till förskolan. Under experimentet gjordes observationer och intervjuer. Grafisk design, illustration och animering var en del av förberedelserna för experimentet. Studieresultaten analyseras och diskuteras i förhållande till tidigare undersökningar i detta område. Resultaten pekar mot att AR skulle kunna hjälpa barn i förskoleåldern i klassrummsundervisning genom att positivt påverka deras minneslagring samt öka deras engagemang och motivation - som tidigare påstås är en mycket viktig faktor för att förbättra inlärningsförmåga. Samtidigt är det svårt att tolka resultaten med en hög grad av säkerhet för att testgrupperna var små, och antalet ytterligare faktorer kan ha påverkat resultaten. För att bekräfta resultaten av denna studie är det rekommenderat att genomföra en undersökning av en större skala.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 52
Language eng (iso)
Subject Augmented reality, motivation, child development books, illustration, graphic design, animation, memorizing, memorization, learning, engagement
Handle http://hdl.handle.net/2043/21074 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics