Sharing is Caring? Vad gör oss engagerade på digitala & sociala medier?

DSpace Repository

Sharing is Caring? Vad gör oss engagerade på digitala & sociala medier?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sharing is Caring? Vad gör oss engagerade på digitala & sociala medier?
Author Nilsson, Rebecka
Date 2016
English abstract
The development of social and digital media has enabled and simplified the communication between consumers, and this form of communication heavily affects organizations. Therefore, this study aimed to examine what motivates and engages individuals to participate in social and digital media, by investigating The Conference, a non-profit organization located in Malmö. Furthermore, the study aimed to provide guidelines that can be applied to similar organizations. The Conference’s way of working with social and digital media is studied through a content analysis, observations within the organization, and interviews with the CEO and communication manager. The study describes examples, strategies and attitudes that characterize the organization´s work with social and digital media. The results reveal that The Conference follows the approach for the encouragement of participation in social and digital media that is recommended in the theory. The results further show that The Conference continuously tries to find new methods that engage their audiences to participate in various media. It is indicated that the organization tries to create an understanding of how the audiences perceive themselves in relation to The Conference, instead of focusing on how audiences perceive The Conference itself. Further the organization uses a variety of digital and social channels in order to satisfy the needs of different target groups. While some channels are used with the objective to sell, other is used with the objective to create interaction between consumers. By creating a sense of participation and ownership for The Conference among consumers, the phenomenon of Fear of Missing Out is achieved, facilitated by the organization’s high level of transparency. The Conference might be able to improve their work by clarifying its guidelines regarding the measurement and evaluation of the level of engagement in various media.
Swedish abstract
Utvecklingen av sociala och digitala medier har möjliggjort en förenklad kommunikation konsumenter emellan. Detta har kommit att ha en betydande roll för organisationers överlevnad. Med utgångspunkt i The Conference, en icke vinstdrivande organisation belägen i Malmö, syftar denna studie till att ur en organisatorisk synvinkel undersöka vad som motiverar och engagerar individer att vara delaktiga inom sociala och digitala medier. Målet är vidare att omvandla detta till riktlinjer som kan överföras till andra liknande organisationer. The Conference arbete med sociala och digitala medier studeras genom innehållsanalyser, observationer inom organisationen och kvalitativa intervjuer med Vd:n samt kommunikatören för The Conference. Studien redogör för exempel samt strategier och attityder som präglar organisationens arbete med sociala och digitala medier. Den tydliggör exempelvis att The Conference följer de rekommenderade tillvägagångsätt som presenteras i teorin, för uppmuntrandet av delaktighet på sociala och digitala medier. Utöver detta arbetar The Conference kontinuerligt med att finna nya metoder som uppmuntrar deras målgrupper att vara mer aktiva inom de olika medierna. Istället för att fokusera på hur målgrupperna uppfattar The Conference, försöker de skapa en förståelse för hur målgrupperna uppfattar sig själva i förhållande till The Conference. För att tillgodose behoven hos de olika målgrupperna och lättare kunna anpassa sina strategier, används ett flertal olika digitala och sociala kanaler. En del av dessa är mindre säljande och uppmanar istället till interaktivitet från konsumenterna själva. Detta ger The Conference en indikation på vad som uppskattas av målgrupperna. Genom att skapa en känsla av delaktighet och ägandeskap för The Conference uppnås FoMO. Vilket bland annat görs genom att låta organisationen genomsyras av transparens. The Conference hade troligtvis kunnat förbättra sitt arbete ytterligare genom att tydliggöra sina riktlinjer för hur engagemang bör mätas och värderas på de olika medierna.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 57
Language swe (iso)
Subject Sociala och digitala medier
Engagemang
Organisation
eWOM
FoMO
Handle http://hdl.handle.net/2043/21082 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics