Change management on three big advertising agencies in Sweden

DSpace Repository

Change management on three big advertising agencies in Sweden

Details

Files for download
Icon
Examensarbete 2016 ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Change management on three big advertising agencies in Sweden
Author Svensson, Johan
Date 2016
English abstract
Today on a competitive market, companies and organizations needs to undergo changes in order to continue to develop and achieve new goals. It is also important to involve their employees in order to achieve their commitment and avoid reactions in the form of resistance and other attitudes. Purpose of the study is to examine how to lead Change management in three major advertising agencies in Sweden and how their employees are involved and engaged to change initiatives. The purpose of the study is also to examine how their employees are affected and reacts to Change Management and aslo see if it can develop resistance or other attitudes in the advertising industry among the employees. Based on a qualitative study textual material has been collected through interviews, observations, books, articles and websites. The paper is also based on a quantitative study where a selection of employees at each office has asked to complete an online survey. The result shows that advertising agencies are different and use different tools, strategies and business practices to lead their change management and as well as motivate and engage their employees for change initiatives. The results also shows that the employees is affected and reacts in different ways in the context of change management. The results also shows that there are some connections to the theory of what is important for the agencies to achieve successful Change Management.
Swedish abstract
Idag måste företag genomgå förändringar för att fortsätta utvecklas på en konkurrensutsatt marknad och uppnå nya målsättningar. Det är också viktigt för företag att involvera sina medarbetare till förändringsarbeten för att uppnå engagemang och undvika reaktioner i form av motstånd. Studiens syfte är att utifrån tre stora reklambyråer i Sverige undersöka hur man leder ett förändringsarbete och hur deras medarbetare involveras och engageras till förändringsinitiativen. Syftet med studien är också att se hur deras medarbetare påverkas och reagerar på förändringsarbeten och om det är vanligt att det uppstår motstånd eller andra attityder inom reklambranschen. Utifrån en kvalitativ studie har det samlats in textmaterial från intervjuer, observationer, böcker, artiklar och webbplatser. Uppsatsen har också utgått från ett kvantitativt perspektiv, där ett urval av medarbetare på respektive byrå har fått besvara en webbbaserad enkät. Resultatet visar på att reklambyråerna skiljer sig åt och använder olika verktyg, strategier och arbetsmetoder för att leda sina förändringsarbeten och samt motivera och engagera sina medarbetare till förändringsinitiativen. Resultatet visar också att medarbetarna påverkas och reagerar på olika sätt i samband med förändringsarbeten. Resultatet visar även på att där finns tydliga kopplingar till teorin om vad som är betydelsefullt för att reklambyråerna ska uppnå ett framgångsrikt förändringsarbete.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject change management, resistance, engagement, motivation, communication, participation
Handle http://hdl.handle.net/2043/21091 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics