Ständiga förbättringar eller ständig dokumentation? – En komparativ studie om vilken effekt en ISO 9001 certifiering kan ha på medieföretag

DSpace Repository

Ständiga förbättringar eller ständig dokumentation? – En komparativ studie om vilken effekt en ISO 9001 certifiering kan ha på medieföretag

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Ständiga förbättringar eller ständig dokumentation? – En komparativ studie om vilken effekt en ISO 9001 certifiering kan ha på medieföretag
Author Eriksson Glad, Elin
Date 2016
English abstract
There is a constant increased competition in the market where both customers and technological development sets increasingly higher demands on both products and services. Through the increased competition, there is a growing importance to talk about the company's quality system. Some customers require their suppliers to have a certified quality management system. One of the common quality concepts are ISO 9001 and it is today the only system that can be certified. This study is based on a comparison between three printing houses and two media agencies with the aim to find out which effects an ISO 9001 certification can have on a media company. The result is based on eight qualitative interviews and a quantitative survey of the employees in the studied companies. The result indicates that a certification does not mean obviously quality-enhancing effects. In a comparison between comparable certified and non-certified companies, the study shows that the customer satisfaction, continuous improvement and employee participation rather depends on an organizational behavior than a certification. The study concludes that resources must be added and in addition it is very important to create participation throughout the company to achieve a successful certification. This contributes that the meaning of ISO 9001 becomes more than just documentation and a diploma on the wall.
Swedish abstract
Det råder en ständig ökad konkurrens på marknaden där både kunder och teknisk utveckling ställer allt högre krav på både produkter och tjänster. Genom den ökade konkurrensen läggs det allt större vikt vid att tala om företags kvalitetssystem och en del kunder kräver att deras leverantörer ska ha ett certifierat kvalitetsledningssystem. Ett av de vanligaste kvalitetsutvecklingskoncepten är ISO 9001 och det är idag det enda system som går att certifiera. Denna studie är baserad på en komparation mellan tre tryckerier och två mediebyråer med syfte ta reda på vilka effekter en certifiering enligt ISO 9001 kan ha på ett medieföretag. Resultatet är grundat på åtta kvalitativa intervjuer och en kvantitativ enkät till medarbetarna på studiens företag. Resultatet indikerar att en certifiering inte innebär självklara kvalitetshöjande effekter. Vid en jämförelse mellan likvärdiga certifierade och icke-certifierade företag visar studien att arbetet med kundtillfredsställelse, ständiga förbättringar och medarbetarnas delaktighet snarare beror på ett organisatoriskt beteende än på en certifiering. Studiens slutsats är att det krävs avsatta resurser och att skapa delaktighet i hela företaget för att uppnå en lyckad certifiering där ISO 9001 blir mer än bara dokumentation och ett diplom på väggen.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 63
Language swe (iso)
Subject ISO 9001
certifiering
kvalitet
kvalitetsledningssystem
mediebranschen
effekter
kundtillfredsställelse
ständiga förbättringar
medarbetarnas delaktighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/21105 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics