Hur upplever och vilken förståelse uttrycker eleverna för matematiken då de arbetar praktiskt?

DSpace Repository

Hur upplever och vilken förståelse uttrycker eleverna för matematiken då de arbetar praktiskt?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur upplever och vilken förståelse uttrycker eleverna för matematiken då de arbetar praktiskt?
Author Quick, Jonas
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med mitt examensarbete var att undersöka hur laborativa uppgifter påverkar motivationen och förståelsen hos eleverna inom matematikens talområde 0-10. Jag har använt mig av följande frågeställningar: Hur upplever eleverna matematiken när de arbetar praktiskt? Vilken förståelse av matematiken uttrycker eleverna när de arbetar praktiskt inom talområdet 0-10? För att få svar på ovanstående frågor har jag utfört observationer och intervjuer på elever i år 1. Resultatet av dessa intervjuer och observationer, där eleverna arbetat med tal- och uppgiftskort samt kuber, stenar, blad och pinnar, har jag tolkat att praktisk arbetsätt inom matematiken ökar elevers lust att lära och bidrar till en bättre förståelse för att använda 10 kompisarna och dubbelt och hälften för att göra addition- och subtraktionsberäkningar. Inom ramen för denna studie urskiljs tendenser till att praktiskt arbete med arbetsområdet naturliga tal 0-10 ökar motivationen att träna mer och ger en ökad förståelse. De flesta eleverna inom den studerade gruppen tyckte att det var ett roligt och lärorikt sätt att arbeta. Nyckelord: Matematik, praktisk arbetsätt, elever, talområdet 0-10, material.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject matematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/21130 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics