En studie om vilka förväntningar vuxna har inför ett vägledningssamtal och hur förväntningarna möttes upp

DSpace Repository

En studie om vilka förväntningar vuxna har inför ett vägledningssamtal och hur förväntningarna möttes upp

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En studie om vilka förväntningar vuxna har inför ett vägledningssamtal och hur förväntningarna möttes upp
Author Atterholm, Frida ; Grundel, Sophie
Date 2016
Swedish abstract
Denna studie syftar till att få en djupare förståelse av de förväntningar som finns på studie- och yrkesvägledning, inom ramen för vuxenvägledning. Med hjälp av studiens frågeställningar undersöker vi vilka förväntningar sökande individer har inför ett vägledningssamtal och hur dessa möttes upp, samt hur studie- och yrkesvägledare förhåller sig till förväntningarna. Vi valde att inrikta oss mot vägledningssökande och studie- och yrkesvägledare då vi ville få ett större perspektiv av vårt valda område. För att få en fördjupad förståelse av de sökandes tankar och upplevelser av vägledning, valde vi att använda oss av en kvalitativ intervjumetod. Vi genomförde åtta intervjuer, med sex vägledningssökande samt två studie- och yrkesvägledare. Intervjuerna analyserades utifrån en innehållsanalys med hjälp av begreppen habitus, brytpunkter, handlingshorisont, livsförlopp, livsrum och självuppfattning. Det huvudresultat som framkommit av studien är att de vägledningssökande förväntar sig att studie- och yrkesvägledaren bör ha kunskap om det mesta som rör utbildning och yrken. De förväntas även kunna ge individanpassade råd till de sökande i frågor som rör deras framtid. Samtliga av de vägledningssökande upplevde att deras förväntningar möttes upp på det sätt de önskat. Studie- och yrkesvägledarna upplever att de sökande ofta uttrycker orimliga förväntningar, vilket gör att de strävar efter att vara konsekventa i sin yrkesroll. De försöker även vara noggranna genom att sätta ramar och fastställa syfte tidigt i vägledningssamtalet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject förväntningar, studie- och yrkesvägledning, upplevelser, vuxna, vägledningssökande.
Handle http://hdl.handle.net/2043/21141 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics