Surfplattan som pedagogiskt verktyg i förskolan

DSpace Repository

Surfplattan som pedagogiskt verktyg i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Surfplattan som pedagogiskt verktyg i förskolan
Author Hassel, Hanna ; Lindkvist Stolt, Josefin
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka hur surfplattan kan användas som ett pedagogiskt verktyg. Vi har tre frågeställningar till denna studie och den övergripande frågan är vilka användningsområden surfplattan har i förskolans verksamhet. Därefter har vi ställt frågorna på vilket sätt pedagogerna förhåller sig gentemot surfplattan och på vilket sätt surfplattan används ur ett pedagogiskt perspektiv. Vi har valt att göra intervjuer med totalt åtta förskollärare och med våra frågeställningar i åtanke har vi kunnat analysera den empiri vi samlat in. Vi har valt denna metod för att lättare få inblick i pedagogernas synsätt på IKT (informations- och kommunikationsteknik), hur surfplattan används och vilka möjligheter det finns. Vi har skrivit detta arbete utifrån ett sociokulturellt perspektiv och använt oss utav de underbegrepp som tillhör detta synsätt. Arbetet har utgångspunkt i IKT och hur detta integreras i praktiken, den form av IKT vi valt att fokusera på är surfplattan i verksamheten. I vår analys visar det sig att pedagogerna är positiva till surfplattan i verksamheten men att användningen och satsningen i de olika kommunerna skiljer sig åt. Vilket man också ser i användandet utav surfplattan i de olika verksamheterna. I vår slutdiskussion diskuterar vi vilka arbetssätt och möjligheter det finns med surfplattor i verksamheten. Vi diskuterar även tillgängligheten och innebörden med att få rätt utbildning för pedagoger.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject Förskola
IKT
Pedagogiskt verktyg
Surfplatta
Handle http://hdl.handle.net/2043/21152 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics