”Vem möter mig i hallen idag?” ”Who will welcome me in the hall today?”

DSpace Repository

”Vem möter mig i hallen idag?” ”Who will welcome me in the hall today?”

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Vem möter mig i hallen idag?” ”Who will welcome me in the hall today?”
Author Göransson, Susanne ; Hagström, Ellen
Date 2016
Swedish abstract
Sammanfattning, Behovet av anknytning finns hos alla människor redan från födseln. Det utvecklas i sam- spel med föräldern och grundas i förälderns förmåga för tröst och beskydd. När barnet är i förskola är pedagogen, ur ett anknytningsperspektiv, ersättare för föräldern. I vissa situat- ioner blir anknytningen extra synlig, som vid överlämningen på morgonen. En närvarande och kunnig pedagog blir här betydelsefull och är extra viktig för yngre, nya eller otryggt anknutna barn. I arbetet har vi utgått från Bowlbys (2010) anknytningsteori. Anknytning påverkar barnets känslomässiga inre och får betydelse i relationer med barn och vuxna. Pedagogen möter barnen, ibland, fem dagar i veckan under fem år. Som pedagog har man därför möjlighet att uppmärksamma problem och arbeta med att åtgärda dem så att barnet ska kunna ut- veckla trygga relationer. Vi har valt att studera överlämningen på förskolan eftersom denna situation är tätt kopplat till anknytning, och se hur man som pedagog kan arbeta för att göra det så bra som möjligt för barnet. Vår studie är liten men trots det har pedagogens viktiga roll blivit tydlig. Under observat- ioner har vi uppmärksammat anknytningens betydelse och att barn genom förutsägbarhet och tryggt bemötande från pedagogen enklare kan hantera en överlämning och återknyta kontakten med förskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Anknytning, Förskola, Kommunikation, Trygghet, Rutin, Överlämning.
Handle http://hdl.handle.net/2043/21153 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics