Dramainslag i NO-ämnena på grundskolans mellanstadium - en intervjustudie med fokus på lärarperspektivet

DSpace Repository

Dramainslag i NO-ämnena på grundskolans mellanstadium - en intervjustudie med fokus på lärarperspektivet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Dramainslag i NO-ämnena på grundskolans mellanstadium - en intervjustudie med fokus på lärarperspektivet
Author Ingvarsson, Tobias
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att undersöka lärares inställning till drama som inslag i undervisning i naturorienterande ämnen, grundskolans årskurser 4-6. Arbetet grundar sig i en intervjustudie bland NO-lärare och dramapedagoger i svenska skolor och om deras syn gällande hur drama i naturorienterad undervisning kan påverka utvecklingen av de kunskaper och förmågor som rör de naturorienterande ämnena. Tre grupper av lärare och pedagoger, NO-lärare och dramapedagoger på grundskola respektive kulturskola, har intervjuats och därefter har intervjuerna transkriberats och analyserats. Resultatet av de semistrukturerade intervjuerna visar att respondenterna på olika sätt är övertygade om att drama som metod kan användas och stärka NO-ämnet. Det finns flera positiva faktorer, exempelvis ses möjligheter att drama kan klargöra abstrakta begrepp (exempelvis avståndet mellan himlakropparna) samt öka motivation (då kroppen är i rörelse) och samarbete (drama kan inbjuda till diskussionstillfällen).
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Drama
Drama method
Elementary school
Elementary school teachers
Natural science
Drama metod
Grundskola
Grundskolslärare
Naturvetenskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/21180 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics